پنجشنبه 3 خرداد 1397   18:04:59
|           RSS
اداره‌کل امور پژوهش اداره کل امور پژوهش، از سال ۱۳۸۰ زیرمجموعه معاونت منابع انسانی وزارت نفت با مأموریت انجام پژوهش­های راهبردی درحوزه منابع انسانی تشکیل شد. در سال ۱۳۸۲ این اداره کل به معاونت امورمهندسی انتقال یافت. با تایید و تصویب ساختار نوین در ارکان سازمانی وزارت نفت ...
تاریخچه
اداره کل امور پژوهش، از سال ۱۳۸۰ زیرمجموعه معاونت منابع انسانی وزارت نفت با مأموریت انجام پژوهش‌های راهبردی درحوزه منابع انسانی تشکیل شد. در سال ۱۳۸۲این اداره‌کل به معاونت امورمهندسی انتقال یافت. ...بیشتر با تایید و تصویب ساختار نوین در ارکان سازمانی وزارت نفت در سال ۱۳۸۸، معاونت پژوهش و فناوری با هدف ایجاد تحول اساسی در راهبردهای پژوهش و فناوری و تجهیز صنعت نفت به فناوریهای پیشرفته جهت ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی و اجرای طرح‌ها در سطح صنعت ایجاد گردید. پس از تأسیس معاونت پژوهش و فناوری، اداره‌کل امور پژوهش با مأموریت‌های وسیعتری نظیر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از پژوهش‌ها در زمینه‌های فنی(بالادست و پایین دست) علاوه بر حوزه‌های راهبردی و منابع انسانی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری پیوست

اهداف، راهبردها و سیاست‌ها
اهداف
1- هدایت تحقیقات درشبکه به منظور تسهیل فرآیندهای پژوهشی و گذار به سطوح بالاتر آمادگی فناوری
2 - خلق ارزش از طریق پرورش ایده‌های پژوهشی به منظور تجاری نمودن آنها

راهبردها
1- ظرفیت‌سازی و تقویت توانمندی‌های تحقیق و توسعه
2 - تولید، ارزیابی، انتخاب و پرورش ایده‌های مناسب در داخل و خارج صنعت نفت
3- ارزیابی و احصاء دارایی‌های نامشهود صنعت نفت از محل انجام فعالیت‌های پژوهشی

سیاستها
1- ایجاد زیرساخت‌ها و تقویت کاربری فناوری اطلاعات در حوزه پژوهش
2 - تقویت و ارتقاء ارتباط مجموعه‌های علمی و پژوهشی شاخص در صنعت نفت در داخل و خارج کشور
3- ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی صنعت نفت و همسوسازی آن با سیاست‌های بالادستی پژوهش و فناوری
4- تدوین برنامه‌های ارتقای ظرفیت و توانمندی تحقیق و توسعه
5- متعادل‌سازی تحقیقات صنعت نفت به لحاظ سهم تحقیقات اکتشافی و تحقیقات بهره‌بردارانه

برنامه‌ها و اقدامات
- سیاستگذاری پرتفو و ترسیم نقشه‌راه پژوهش صنعت نفت
- نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد پژوهشی ارکان
- ساماندهی و توسعه ایده‌پردازی و رویدادهای کارآفرینی فناورانه
- راهبری حوزه پژوهش محوری صنعت نفت وشبکه‌سازی در حوزه‌های نانوفناوری، زیست فناوری، مواد شیمیایی و کاتالیست
- راهبری پژوهش‌های حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم
- راهبری و نظارت عالیه بر مگاپروژه ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی
- برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت
- مشارکت در برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری کشوری
- ساماندهی همایش‌های علمی و پژوهشی مورد تقاضا از سوی سازمان‌های خارج از صنعت نفت

آشنایی با مدیرکل


نام و نام خانوادگی
امید شاکری
سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل)
- دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – در حال انجام رساله (قابل انتظار 1396)
- کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی – دانشگاه صنعتی شریف - 1380
- کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر – 1378

سوابق کاری (از آخرین به قبل)
- مدیرکل امور پژوهش - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت – از آبانماه 1395 تاکنون
- رئیس نظارت و ارزیابی عملکرد امور پژوهش – معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت – از تیرماه 1395 تا آبانماه 1395
- رئیس پژوهش و فناوری - شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت – از فروردین 1386 تا تیرماه 1395
- مدیر بهینه سازی انرژی در بخش صنعت - شرکت بهینه سازی مصرف سوخت – شهریور 1384 تا پایان 1385
- رئیس تجهیزات تجاری - مدیریت صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت – مرداد 1383 تا شهریور 1384
- طرح نظام - شرکت ملی نفت ایران - 1381 تا 1383
- رئیس صنایع فرآیندی - مدیریت صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت - خرداد 1380 تا مهر 1381

سوابق علمی/پژوهشی
1- مرجع کاربردی مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی– گردآوری و تألیف : کامبیز رضاپور، امید شاکری، رضا عفت نژاد، حشمت ا... اکبری، شیرزاد حسن بگی – انتشارات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت – 1390.
2- امید شاکری، ابراهیم معینی - تأملی بر تبعات پیوستن کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی با توجه به الزامات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) و ارائه پیشنهاداتی برای ایران – نشریه علمی و ترویجی سیاستنامه علم و فناوری – تابستان 1394.
3- شیما جواهری، امید شاکری، حسین صادقی، برات قبادیان - ارزیابی اقتصادی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک- کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران – مرداد 1393.
4- لیلا سمیعی، امید جلالی، امید شاکری- پتانسیل سنجی استانهای کشور در زمینه استفاده از ضایعات کشاورزی جهت تولید پلت سوختی - سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی – اسفند 1392.
5- امید شاکری، امید جلالی، عقیل براتی – امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از موتورخانه های چگالشی در مصارف خانگی - نهمین همایش بین المللی انرژی – اسفندماه 1391.
6- آسیه رحیمخانی، حسین صالحیوزیری، محمدحسین بصیری، امید شاکری، عقیل براتی. زغالسنگ دوغابی (CWM)، فناوری پاک در حوزه زغالسنگ. اولین کنفرانس فناوریهای معدنکاری ایران، دانشگاه یزد – شهریور 1391.
7- محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، زهره سلیمیان، امید شاکری - امکان سنجی بکارگیری بکارگیری تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کانی غیرفلزی – بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
8- محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، زهره سلیمیان، امید شاکری. تعیین شاخص های مؤثر بر استفاده از تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کشور و اولویتبندی صنایع بر این اساس. بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
9- سعید عالم ورزنه اصفهانی، رامین میرزا طلوعی، امید شاکری، امید جلالی، مهدی اشجعی - امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از مبدل حرارتی صفحه ای در سیستم های حرارت مرکزی - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
10- هومن فرزانه، امید شاکری، مهرنوش دشتی، محمد قانع - تدوین استراتژی مدیریت توزیع یارانه های انرژی در صنایع به شدت انرژی بر - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
11- محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، قاسم عرب، امید شاکری - شناسایی صنایع مستعد تولید همزمان برق و حرارت در کشور – هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
12- برات قبادیان، هادی رحیمی، امید شاکری، امید جلالی – بررسی رویکرد خودروسازان جهان در ارائه محصولات سازگار با سوخت تجدیدپذیر بیواتانول - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
13- برات قبادیان، هادی رحیمی، امید شاکری، امید جلالی – بررسی تأثیر سوخت گیاهی بیواتانول بر چند ویژگی مهم سوختی بنزین - هفتمین همایش ملی انرژی – دیماه 1388.
14- برات قبادیان، هادی رحیمی، حسن جعفری، امید شاکری، امید جلالی – تأثیر افزودن اتانول به بنزین بر رفتار خوردگی قطعات سامانه سوخت رسانی خودرو - ششمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز - آبانماه 1388.
15- امید شاکری، عقیل براتی – امکانسنجی صادرات گاز طبیعی بوسیله کشتی CNG- سومین همایش ملی تخصصی گاز ایران - تهران - مهرماه 1388.
16- امید شاکری، امید جلالی – برنامه جایگزینی گاز طبیعی در سیاست های راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی صنایع کشور و دستاوردهای حاصل از آن – اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران – دانشگاه شیراز - آبانماه 1385.
17- عباس عباسی، امید شاکری، قاسم عرب – ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان – نشریه انرژی ایران (علمی، ترویجی)– شماره 25 – بهمن 1384.
18- سپهر صنایع، حسین بابائی توسکی، حمزه جعفر کریمی، منصور فخری، شاهرخ زندیه وکیلی، محمود جهانی، امید شاکری، حبیب ا... فولادی – بررسی وضعیت کوره ها و مشعل های واحدهای صنعتی استان تهران در رشته های ذوب و عملیات حرارتی فلزات و ذوب شیشه – اولین کنفرانس احتراق ایران – دانشگاه تربیت مدرس - بهمن 1384.
19- سیدحسین علوی زاده، امید شاکری – صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از سیستم تولید همزمان بجای تولید جداگانه قدرت و حرارت در شرکت صنعتی بهشهر – اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت – خرداد1383.
20- O.Shakeri, O.Jalai, A.Barati, “Technology Policy for Micro-CHP Deployment in the Iranian Market”, International Association for Management of Technology (IAMOT) 2015 8-11 June 2015, Cape Town, South Africa, Accepted to present
21- Gh.Arab, O.Shakeri, A.Barati, “Optimization of the Glass Melting Process through Waste Heat Recovery”, 22nd World Energy Congress (WEC 2013), 13-17 Oct. 2013, Daegu, South Korea, Accepted to present
22- K.Rezapour, H.Akbari, O.Shakeri, F.Amin Salehi, "Energy Management Guidelines for the Iranian Industries Based on Case Studies", 13th IIES International Oil & Gas Conference: "Energy Management, Policies and Experiences", 30 Nov-1 Dec 2008, Tehran, Iran
23- S.Sanaye, H.Babaie Touski, H.Jafar Karimi, O.Shakeri, "Economic Assessment of Replacing the Current Running Industrial Burners with High-Efficiency Burners in Various Industries", 13th IIES International Oil & Gas Conference: "Energy Management, Policies and Experiences", 30 Nov-1 Dec 2008, Tehran, Iran

عضویتهای ملی و بینالمللی
- عضو کمیته مالکیت فکری صنعت نفت (با حکم وزیر نفت)
- دبیر شورای توسعه فناوریهای انرژی کارآمد، تجدیدپذیر و محیط زیست وزارت نفت
- نماینده وزارت نفت در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- نماینده وزارت نفت در کارگروه سیاستگذاری و برنامهریزی ستاد توسعه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر - معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
- نماینده وزارت نفت در مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
- نماینده وزارت نفت در اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت نیرو در حوزه پژوهش و فناوری
- عضو کارگروه توسعه و انتقال فناوری شورای عالی راهبری کنوانسیون تغییر اقلیم وزارت نفت
- عضو کمیته راهبری، رئیس کمیته علمی و دبیر جایزه ملی مدیریت انرژی ایران (تفاهمنامه پنج جانبه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری، سازمان بهره وری انرژی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان مدیریت صنعتی)
- عضو شورای مدیریت مرکز نوآوری و فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- رئیس کمیته مدیریت دانش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- عضو کمیته مدیریت تقاضای برق شرکت توانیر
- نایب رئیس کمیته فنی ISIRI/TC242: Energy Management- سازمان ملی استاندارد
- رئیس کمیته فنی ISIRI/TC248: Sustainability Criteria for Bioenergy- سازمان ملی استاندارد
- عضو شورای راهبردی کرسی انرژیهای پاک و جایگزین یونسکو در جمهوری اسلامی ایران
- نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی احتراق ایران

کارگروه‌های تخصصی
1- کارگروه تخصصی بازنگری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت
2- کارگروه تخصصی تغییر اقلیم وزارت نفت
3- کارگروه تخصصی مشترک فی‌مابین وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
4- کارگروه تخصصی زیست بانک‌ها
5- کمیته تخصصی زیست‌فناوری نفت
6- کمیسیون تخصصی برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد توسعه زیست‌فناوری
7- کارگروه تخصصی فناوری نانو
8- کارگروه تخصصی کاتالیست
9- کارگروه تخصصی تولید مواد شیمیایی پرمصرف
10- کارگروه تخصصی تخصصی تعیین و احصای نیازهای آموزشی مشاغل حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت
11- کارگروه تخصصی راهبری جشنواره وزارت نفت
12- کارگروه تخصصی بازنگری آیین نامه حمایت از مقالات و تألیفات
13- کارگروه تخصصی ساماندهی همایش در سطح ستاد وزارت نفت

ارتباط با درگاه های حمایت از پایان نامه ها در شرکت های اصلی‌
شرکت ملی گاز

عناوین پایان­نامه­ های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز به نشانی  http:// research.nigc.irبه تفکیک، همراه با روند حمایت، نحوه بررسی و فرم­های درخواست مشخص‌اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توان با شماره  84875041 (021) تماس حاصل نمود.


•شرکت ملی پالایش و پخش

عناوین اولویت­های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی www.niordc.ir  بخش نقشه راه پایان‌نامه‌ های دانشجویی همراه با نحوه ارائه درخواست، فرمت پروپوزال و سایر اطلاعات آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توان با شماره‌های 61638729 (021) و 61639035 (021) تماس حاصل نمود.


•شرکت ملی نفت

اولویت‌های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران به نشانی rtd.nioc.ir بخش در منوی پروژه­ها به تفکیک شرکت­های تابعه متقاضی، همراه با اطلاعات پروژه های پژوهشی و دانشجویی خاتمه یافته، آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توان با شماره 88661322 (021) تماس حاصل نمود.


شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
اولویت‌های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی به نشانی www.npc-rt.ir  در بخش حمایت از  پایان‌نامه‌ ها، آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توان با شماره 88064261 (021) تماس حاصل نمود.

تماس با اداره‌کل

شماره تماس: 61628016 و 61628017
دبیرخانه: 61628010
نشانی : تهران، خ کریم‌خانزند، خ حافظ، نرسیده به پل حافظ، ساختمان مرکزی ششم، طبقه سوم،


      


تهران -خیابان طالقانی -تقاطع خیابان حافظ -ساختمان مرکزی وزارت نفت -صندوق پستی1862-15875

تلفن: ۶۱۶۲۳۹۹۷,۶۱۶۲۳۲۸۱,۸۸۹۳۷۴۳۲ دبیرخانه:۶۱۶۲۲۵۸۰

نمابر: ۸۸۹۴۴۱۲۸, پست الکترونیکی:doert@mop.ir

آمار بازدید


تعداد بازديد اين صفحه: 144205
تعداد بازديد از سايت: 99448816
تعداد بازديد زيرپورتال: 186503
اين زيرپورتال امروز: 209
در امروز: 108627
اين صفحه امروز: 202
^
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما