يكشنبه 27 مرداد 1398   04:30:45
|           RSS


اداره‌کل نظام تامین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت

1396/2/12 سه‌شنبه

حمایت از کارآفرینان، شرکت‌های دانش بنیان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهت فعالیت در حوزه های مورد نیاز توسعه فناوری و نوآوری، تجاری سازی فناوری و ساخت در وزارت نفت.


هدف
سیاستگذاری تامین و ساخت داخل کالا و تجهیزات مورد نیازصنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و تجاری سازی محصولات فناورانه همراه با گواهی کیفیت کالا و تجهیزات به منظور تأمین به موقع نیازهای عملیاتی شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت به کالا و تجهیزات در راستای حمایت از سازندگان داخلی و شرکتهای فن اور، دانش بنیان و کار افرین و خودکفایی صنعتی، شفاف سازی بیشتر در فرایند‌های تامین و ساخت داخل کالا و سیاستگذاری در جهت افزایش سرعت تأمین و کیفیت تامین و تجاری سازی فناوری و ساخت کالا و تجهیزات، سیاستگذاری ایجاد بانکهای اطلاعاتی منابع از سازندگان داخلی و خارجی معتبر، فروشندگان، تأمین کنندگان، شرکت های حمل و نقل، بازرسی فنی خدمات مالی، خدمات اداری، پیمانکاری و غیره در شرکت های اصلی و تابعه دستگاه مرکزی و بانک اطلاعاتی اقلام. و فناوری و ارایه نظرات مشورتی به معاون وزیر و سایر مدیران کل در خصوص توسعه تجاری سازی و ساخت در وزارت نفت

تاریخچه
با تایید و تصویب ساختار نوین سازمانی در سال جاری این اداره کل از ادغام دو اداره کل «تجاری سازی و فناوری ساخت» و «سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل» تشکیل گردید.

اهم وظایف و اقدامات اداره کل
1.نظارت و راهبری مگا پروژه ساخت ده گروه خانواده کالایی مورد نیاز وزارت نفت
2.سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر پروژه بسته دوم خانواده کالاهای اولویت دار وزارت نفت
3.ایجاد نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سازندگان  (تعیین اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری به عنوان همکار  AB)
4.سازماندهی فاز دوم «آیین نامه ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی تامین کنندگان و سازندگان»
5.برنامه ریزی و اقدام جهت ارتقاء و حداکثر سازی استفاده از توان داخل در قراردادهای نفتی و تهیه ضمیمه مربوطه در قرارداد تیپ
6.مدیریت شناسایی اقلام با کاربری دو گانه (بهره برداری از کانال خرید برجام)
7.مدیریت جمع آوری اطلاعات مربوط به موجودی احتمالی کلیه مواد هسته ای و فعالیتهای مرتبط در صنعت نفت
8.راهبری و تدوین نقشه های راه انتقال فناوری
9.سیاستگذاری، هدایت و راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تامین
10.ایجاد بستری یکپارچه در کلیه بخشهای بازرگانی و مراکز خرید وزارت نفت به کمک گسترش ضریب نفوذ استفاده از تمهیدات و ابزارهای سامانه تأمین کالا در کلیه شرکت¬های ماندگار و غیر ماندگار صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
11.سیاستگذاری و توسعه دستگاه مرکزی وزارت نفت از طریق تعیین سیاستهای محوری در شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای تولیدکننده و تامین کننده داخلی و خارجی و ایجاد فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی بر اساس قانون برگزاری مناقصات
12.سیاستگذاری و نظارت بر تدوین خط مشی¬ها، روش¬ها و دستورالعملهای بازرگانی و حمایت از ساخت داخل و تشویق سازندگان داخلی به تولید رقابتی اقلام و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز در داخل کشور تحت گواهینامه های معتبر بین¬المللی و منطبق با استانداردهای مصرف
13.سیاستگذاری و نظارت عالی بر ایجاد یکپارچگی زیر ساخت طبقه بندی اقلام و تجهیزات در شرکتهای تابعه وزارت نفت بمنظور تنوع زدایی در اقلام و تجهیزات پروژه ها و قراردادهای مربوطه
14. سیاستگذاری و نظارت عالیه بر فرآیند یکپارچه نمودن طبقه بندی (کدینگ) اقلام و تجهیزات شرکتهای تابعه وزارت نفت

آشنایی با مدیر کل


نام و نام خانوادگی
پرویز سنگین
تاریخ تولد: 1341
آخرین مدارج تحصیلی و شغلی
مهندسی مکانیک و علوم دریایی از کشور انگلستان , درجه سر مهندسی ترکیبی بخار و موتور(توربین و دیزل)کشتیهای اقیانوس پیما از کشور انگلستان + گذرانیدن دورةهای کامل مدیریت عمومی, خرید و سفارشات(داخلی و خارجی) واجرائی(EMBA)در سازمان مدیریت صنعتی ایران - عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی، علوم و تکنولوژی بریتانیا و اروپا–عضو سابق شورای مرکزی انجمن مهندسی دریایی,علوم و تکنولوژی بریتانیا
سابقه کار دولتی
بیش از 35 سال - از سال  60دانشجوی بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران(شمنا –N.I.T.C.)و بال کشتیرانی شرکت نفت انگلیس
 B.P.Shipping))در کشور انگلستان – تماما در وزارت نفت ( شرکت ملی نفتکش ایران،شرکت ملی صادرات گازایران و معاونت مهندسی ، پژوهش وفناوری ستاد مرکزی وزارت نفت ) - گرید شخصی D
سابقه خدمت در خارج از کشور
1- دو سال (2000- 1998 ) درکره جنوبی به سمت مدیر پروژه و ریاست دفتر نمایندگی و نظارت عالیه بر ساخت ده (10) فروند کشتی نفتکش  ( 5 کشتی -/150000 تنی سوئز ماکس و 5    کشتی -/100000 تنی افراماکس)
2- چهار سال ( 2004-2000 ) در جمهوری خلق چین به سمت مدیر پروژه و  ریاست دفتر نمایندگی و نظارت عالیه بر ساخت (5) فروند کشتی غول پیکر نفتکش ( 5 کشتی -/300000 تنی)
3- چهار سال (2009 – 2006) در کره جنوبی بسمت مدیر پروژه و ریاست دفتر نمایندگی و نظارت عالیه بر ساخت 6 فروند کشتی نفتکش کوه پیکر (320000 تنی) در  شیپیاردهای دوو و سامسونگ
سابقه خدمت در مناطق جنگی
(68–64)مناطق جنگی خلیج همیشه فارس
اهم سمتهای اداری
-(اکنون –3/96) عضو اصلی هیئت مدیره انجمن نفت ایران (انتصابی وزیر محترم نفت)
-(اکنون - 2/96) نماینده وزیر محترم نفت در کارگروه توسعه اشتغال و کسب وکارهای کوچک و متوسط استان خوزستان
-(اکنون - 2/96) مدیر کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ستاد وزارت نفت
-(2/96–11/95)سرپرست اداره کل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ستاد وزارت نفت
-( 2/96 - 06/92)مدیر کل تجاری سازی فناوری و ساخت در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ستاد وزارت نفت
-(5/92-12/91)مدیر/ مجری طرح Persian LNG در شرکت ملی صادرات گاز و  مشاور مدیر عامل
-(91- 88)شمنا-ریاست امور فنی نفتکشها _گروه 5 (مدیریت اداره 10 فروند کشتی  نفتکش کوه پیکر و فراورده بر و گازبر)
-(88-84)شمنا-ریاست امور پروژه های طراحی وساخت نفتکشها- گروه 3 (مدیریت طراحی و ساخت 6 فروند نفتکش) 320000 تنی کوه پیکردر شیپیاردهای دوو و سامسونگ کره جنوبی (هر یک 3 نفتکش کوه پیکر) - دو کشتی اول  و به اصطلاح تیپ هر پروژه توسط سه ارگان بین المللی بعنوان کشتی سال در دنیا  انتخاب شدند.
-(84-83)شمنا- مشاور عالی مدیر عامل - مسئول امور ال- ان- جی
-(83-79)شمنا- مدیریت پروژه و ریاست دفتر نمایندگی و نظارت عالیه بر طراحی و ساخت نفتکشهای غول پیکر در چین که کشتی اول و باصطلاح  تیپ پروژه توسط شرکت رده بندی DNVبعنوان کشتی سال در دنیا  انتخاب شد.
-(79-78)-شمنا- مدیریت پروژه و ریاست دفتر نمایندگی و نظارت عالیه بر طراحی و ساخت نفتکشهای سوئزماکس و افراماکس در کره جنوبی - کارخانه کشتی سازی دوو
-(78-77)-شمنا- ریاست امور طرحها ، توسعه و پژوهش فنی
-(77-76)-شمنا- بازرسی فنی کل ناوگان
-(76-68)-شمنا- مهندس ناظر - مدیر کشتی
-(68-64)-شمنا- افسر مهندس مکانیک کشتی -  مناطق جنگی خلیج همیشه فارس

تماس با اداره‌کل

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حافظ، پلاک  523، مرکزی ششم وزارت نفت، طبقه چهارم
تلفن: 6- 61627894
نمابر:  61627823-88925005 
بررسی منابع: 88925002-83و88943082
سامانه: 88943084-88925004
ایران کد: 88925003
پست الکترونیکی: Commercialization.affairs@mop.ir

اخبار مرتبط

      


تهران -خیابان طالقانی -تقاطع خیابان حافظ -ساختمان مرکزی وزارت نفت -صندوق پستی1862-15875

تلفن: ۶۱۶۲۳۹۹۷,۶۱۶۲۳۲۸۱,۸۸۹۳۷۴۳۲ دبیرخانه:۶۱۶۲۲۵۸۰

نمابر: ۸۸۹۴۴۱۲۸, پست الکترونیکی:doert@mop.ir

آمار بازدید


تعداد بازديد اين صفحه: 235826
تعداد بازديد کنندگان سايت: 125656318 تعداد بازديد زيرپورتال: 281872 اين زيرپورتال امروز: 91 سایت در امروز: 3892 اين صفحه امروز: 86
^