چهارشنبه 1 آذر 1396   02:39:42
|           RSS


اداره‌کل امور فناوری

1396/2/11 دوشنبه

توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر اجرای مگاپروژه های فناورانه دانش بنیان، ارتقای تعاملات دولت-صنعت- دانشگاه، آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی...


ماموریت
توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر اجرای مگاپروژه های فناورانه دانش بنیان، ارتقای تعاملات دولت-صنعت- دانشگاه، آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی، توسعه زیرساختها و سامانه های اطلاعاتی، اجرای طرحها و پروژه های فناورانه و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه در بخشهای بالادستی و پایین دستی

اهداف، راهبردها و سیاست‌ها
اهداف
- توسعه فناوریهای بالادستی و پایین‌دستی و ارتقای بلوغ فناورانه صنعت نفت
- ارتقای توان رقابت فناورانه در سطح منطقه و بین‌المللی
راهبردها
- افزایش قابلیت رقابت فناورانه صنعت نفت از طریق همکاریهای بین المللی فناورانه
- جذب و انتقال فناوریهای نو ظهور و نوین به درون صنعت نفت با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر
سیاست‌ها
- حمایت از دانشگاههای کشور جهت ارتقای بلوغ فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- ارتقای هماهنگی‌ها میان چهار شرکت اصلی در پیاده سازی برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری
- حمایت از تولید فناوری‌های بومی و کاربرد توانمندی‌های ملی توسعه فناوری
وظایف
 تمرکز بر تحقق توسعه توان فناورانه صنعت نفت و مطابق با ساختار سازمانی مصوب اداره کل در شش حوزه الف) توسعه و انتقال فناوریهای بالادستی ب) توسعه و انتقال فناوریهای پایین دستی ج) آینده نگاری فناوری و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه د) نظارت بر اجرا و بروز رسانی نقشه راه فناوری ه) نظارت و ارزشیابی طرحهای فناوری و و) سامانه و مستندسازی طرحهای فناوری مشتمل و مشتمل بر محورهای کلیدی ذیل:
- پیگیری تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- آسیب شناسی موانع توسعه فناوری در صنعت نفت جهت شناسایی قوتها و فرصتها
- پیگیری تدوین برنامه های استراتژیک توسعه فناوری در صنعت نفت در افق 1404
- تدویننقشه راه اکتساب، بکارگیری و توسعه فناوری های اولویت دار صنعت نفت
- ارزیابی محیط بین المللی، منطقه ای و جهانی جهت استفاده از ظرفیتهای شرکتهای بین المللی نفتی (IOCs) ، شرکت فعالانه در مجامع بین المللی فناورانه و بررسی و حضور در ساختارهای تصمیم گیریهای بین المللی فناورانه مجامع کلیدی انرژی همچون OPEC، IEF، GECF و پیگیری معرفی نماینده و یا نمایندگان معاونت در آنها جهت ارتقای تعاملات فناورانه در راستای تحقق توسعه برون گر و درونزا
- تدوین سند دیپلماسی فناوری وزارت نفت و ارتقای همکاریهای بین المللی فناورانه در چهار شرکت اصلی
- تشکیل شورای روابط خارجی مهندسی، پژوهش و فناوری صنعت نفت جهت تدوین سیاستهای همکاریهای بین المللی فناورانه، پژوهشی و فناورانه و ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات این شورا در معاونت
- مشارکت در فرایند مذاکراتی با شرکتهای خارجی جهت مذاکره قراردادی برای نهایی سازی احکام قراردادی انتقال فناوری
- نماینده وزارت نفت در  1)آنکتاد، 2)کارگروه تخصصی فناوری آب‌های عمیق، 3)کارگروه ارتباطات و خدمات فضایی، 4)کارگروه مدیریت بلایا از طریق فناوری فضایی 5) دفتر توسعه و انتقال فناوری
- ایجاد، استقرار و مدیریت مرکز انتقال و توسعه فناوری (TTDC) صنعت نفت و انجام پیگیریهای لازم
- تشکیل کارگروه های تخصصی برای ارتقای سرعت و دقت پاسخگویی به اقتضائات مدیریتی و فنی
- ارزیابی و تعیین سطح آمادگی فناوری طرح‌ها/ پروژه‌های پژوهش و فناوری
- استقرار مکانیزم نظارت عالیه بر بروندادهای فناورانه و ارزیابی عملکرد فناورانه ارکان صنعت نفت
- ارزیابی و پایش عملکرد داخلی اداره کل امور فناوری جهت تصحیح اقدامات سیاستگذاری و نظارت عالیه و گزارش به سلسله مراتب و ذینفعان
- اجرای کارگروه‌های بالادست و پایین‌دست تصویب طرح‌های فناوری وزارت نفت
- ایجاد / بروزآوری مکانیزم نظارت عالیه بر بروندادهای فناورانه 5 مگاپروژه دانش‌بنیان
- نظارت عالیه بر مگاپروژه دانش‌بنیان 1 قرارداد دانشگاه‌ها در حوزه بالادست و ایجاد نظامات و بررسی بروندادهای فناورانه قرارداد دانشگاه‌ها و تایید نتایج جهت بکارگیری در مقیاس تجاری
- نظارت عالیه بر مگاپروژه دانش‌بنیان 2 قرارداد دانشگاه‌ها در حوزه پایین‌دست و ایجاد نظامات و بررسی بروندادهای فناورانه قرارداد دانشگاه‌ها و تایید نتایج جهت بکارگیری در مقیاس تجاری
- پیگیری نقش اداره کل فناوری در مگاپروژه دانش‌بنیان 5 در راستای تدوین پیوست فناوری، مذاکره قراردادی و اجرای پیوست
- نظارت فنی بر اجرای طرح‌های مهم و اصلی از طریق ایجاد سیستم مکانیزه کنترل بروندادهای فناورانه مگاپروژه‌ها با استفاده از سامانه CPMIS
- پیگیری راه‌اندازی سامانه اخذ گزارشات طرح‌ها و پروژه‌های فناوری به روش ثبتی
- راهبری قرارداد نهاد تخصصی نظارت بر قراردادهای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
- پیگیری آموزش و اخذ گواهینامه‌های داخلی و بین‌المللی ناظرین مگاپروژه‌های دانش‌بنیان
- تهیه قرارداد/ انتخاب مجری/مجریان داخلی و خارجی/ایجاد کمیته نظارت/ابلاغ شروع بکار/تهیه و ارسال گزارش به مقام عالی وزارت
- آینده‌نگاری فناوری و شناسایی عرضه و تقاضا برای آینده پژوهی فناورانه و تدوین مدلهای مربوطه در بخشهای بالا و پایین دستی و پایین دستی

برنامه‌ها و اقدامات
- برنامه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- برنامه راهبردی اجرای مگاپروژه‌های فناورانه دانش بنیان
- برنامه کلان ارتقای تعاملات دولت – صنعت – دانشگاه
- برنامه جامع آینده‌نگاری فناوری و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه
- برنامه تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی
- برنامه راهبری توسعه زیرساختها و سامانه های اطلاعات
- برنامه جهت اجرای طرحها و پروژه‌های فناورانه

آشنایی با مدیر کل


نام و نام خانوادگی
- حمید آلادپوش
- متولد1346
سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل)
- دکترای مهندسی مکانیک، مدیریت پروژه - دانشگاه UTM، 2012
- اخذ مدرک طرح دوره کوتاه‌مدت مدیریت‌ پروژه پیشرفته- دانشگاه کالگری کانادا 2001
- اخذ مدرک طرح دوره کوتاه‌مدت مدیریت پروژه - دانشگاه کارلتون کانادا 2000
سوابق کاری (از آخرین به قبل)
- مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی،پژوهش و فناوری از 1396
- مدیرکل سیاستگذاری طراحی و مهندسی پایه معاونت پژوهش و فناوری1393 تا 1396- مدیرکل نظارت بر طرح‌ها معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری1392-‌1390
- قائم مقام ستاد طرح‌های ویژه ریاست جمهوری 1386- 1385
- مجری طرح‌های نفت و انرژی 1384-1366
- عضو مؤسس مرکز تحقیقات مدیریت پروژه پتروشیمی
- مجری دوره‌های کوتاه مدت مدیریت مهندسی/ مدیریت پروژه، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
- مجری اولین کارخانه تولید داروی کشور (Shafafarmand) 
سوابق علمی/پژوهشی
- استاندارد مدیریت پروژه سال ( 1998)
- استاندارد مدیریت پروژه سال (2001)- فرهنگ کاربردی مدیریت پروژه سال (2002)
- مقالات مدیریت پروژه 9 مورد(از 1382 تاکنون)


تماس با اداره‌کل

آدرس : خیابان کریمخان، خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک 523 طبقه 4 اتاق 402
تلفن تماس:2-61628020
پست الکترونیکی:
Draladpoosh@yahoo.com

      


تهران -خیابان طالقانی -تقاطع خیابان حافظ -ساختمان مرکزی وزارت نفت -صندوق پستی1862-15875

تلفن: ۶۱۶۲۳۹۹۷,۶۱۶۲۳۲۸۱,۸۸۹۳۷۴۳۲ دبیرخانه:۶۱۶۲۲۵۸۰

نمابر: ۸۸۹۴۴۱۲۸, پست الکترونیکی:doert@mop.ir

آمار بازدید


كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 99670
تعداد بازديد از سايت: 81974686
تعداد بازديد زيرپورتال: 139297
اين زيرپورتال امروز: 15
در امروز: 3151
اين صفحه امروز: 12
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


مجری سایت : شرکت سیگما