1400/8/12 چهارشنبه

تمشیت امور دانشگاه و پژوهشگاه نفت به معاون مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار شد

1400/8/12 چهارشنبهچهارشنبه 12/8/14002021-11-03T11:22:11+03:3011/3/2021تمشیت امور دانشگاه و پژوهشگاه نفت به معاون مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار شد<h1 dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:24pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با احکام جداگانه&zwnj;ای از سوی وزیر نفت</span></span></span></span></span></h1> <h2 dir="RTL" style="margin-top:13px; text-align:justify"><span style="font-size:13pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:#4f81bd"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تمشیت امور دانشگاه و پژوهشگاه نفت به معاون مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></span></h2> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وزیر نفت طی احکام جداگانه&zwnj;ای، تمشیت امور مربوط به پژوهشگاه صنعت نفت و امور مربوط به دانشگاه صنعت نفت را به معاون خود در امور مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار کرد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در حکمی که از سوی جواد اوجی به وحیدرضا زیدی&zwnj;فرد ابلاغ شده، آمده است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">:</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&laquo;با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت&zwnj;های پژوهشگاه صنعت نفت، بدین&zwnj;وسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت امنا و دیگر امور این مؤسسه به جنابعالی تفویض می&zwnj;شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لازم است در تصمیم&zwnj;گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات، موافقت قبلی این&zwnj;جانب اخذ شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره&zwnj;مندی از قابلیت&zwnj;های مدیران، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت، در ایجاد انسجام و ساماندهی فعالیت&zwnj;های این مرکز مهم در جهت تحقق اهداف برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;شده برای آن موفق باشید.&raquo;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اوجی در حکم دوم نیز خطاب به زیدی&zwnj;فرد نوشته است</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">:</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&laquo;با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت&zwnj;های دانشگاه صنعت نفت، بدین&zwnj;وسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت امنا و دیگر امور این دانشگاه به جنابعالی تفویض می&zwnj;شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لازم است در هرگونه تصمیم&zwnj;گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات در هر سطح، موافقت قبلی این&zwnj;جانب اخذ شود</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">.</span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="--p:14.861934540389973%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره&zwnj;مندی از قابلیت&zwnj;های مدیران، اساتید و کارشناسان محترم دانشگاه، در انجام وظایف محوله موفق باشید</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt">.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&raquo;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"></span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;1713d611b-e03e-4f30-9f1c-66c2e56a236c2021-12-19T11:18:11+03:30تمشیت - وزیر26218/15/2022 10:35:48 AM


با احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر نفت

تمشیت امور دانشگاه و پژوهشگاه نفت به معاون مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار شد

وزیر نفت طی احکام جداگانه‌ای، تمشیت امور مربوط به پژوهشگاه صنعت نفت و امور مربوط به دانشگاه صنعت نفت را به معاون خود در امور مهندسی، پژوهش و فناوری واگذار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در حکمی که از سوی جواد اوجی به وحیدرضا زیدی‌فرد ابلاغ شده، آمده است:
«با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت‌های پژوهشگاه صنعت نفت، بدین‌وسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت امنا و دیگر امور این مؤسسه به جنابعالی تفویض می‌شود.
لازم است در تصمیم‌گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات، موافقت قبلی این‌جانب اخذ شود.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره‌مندی از قابلیت‌های مدیران، اساتید و کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت، در ایجاد انسجام و ساماندهی فعالیت‌های این مرکز مهم در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده برای آن موفق باشید.»
اوجی در حکم دوم نیز خطاب به زیدی‌فرد نوشته است:
«با توجه به ضرورت تسریع در حل مسائل و تسهیل در انجام وظایف و مأموریت‌های دانشگاه صنعت نفت، بدین‌وسیله انجام وظایف وزیر در تمشیت هیئت امنا و دیگر امور این دانشگاه به جنابعالی تفویض می‌شود.
لازم است در هرگونه تصمیم‌گیری مرتبط با منابع انسانی و تشکیلات در هر سطح، موافقت قبلی این‌جانب اخذ شود.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره‌مندی از قابلیت‌های مدیران، اساتید و کارشناسان محترم دانشگاه، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»
 


بازدید:262
نسخه قابل چاپ