1400/9/23 سه‌شنبه

سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP)

سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP)

1400/9/23 سه‌شنبهسه‌شنبه 23/9/14002021-12-14T12:47:59+03:3012/14/2021سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP)سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP)<style type="text/css">.MainTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: blueviolet; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold ۱۶px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .SubTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: cadetblue; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold 14px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .Body-css { font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; line-height: 1.5 !important; color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal 16px/1.5 Tahoma, sans-serif; direction: rtl; text-align: justify; border: black; } .flip-css { padding: 0px; text-align: justify; cursor:pointer; } .panel-css { padding: 20px; display: none; text-align: justify; } .panel-show-css { padding: 20px; text-align: justify; } #back-top { position: fixed; bottom: 25px; left: 15px; } </style> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript"></script><script> $(document).ready(function(){ $("#flip1").click(function(){ $("#panel1").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip2").click(function(){ $("#panel2").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip3").click(function(){ $("#panel3").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip4").click(function(){ $("#panel4").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip5").click(function(){ $("#panel5").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip6").click(function(){ $("#panel6").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip7").click(function(){ $("#panel7").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip8").click(function(){ $("#panel8").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip9").click(function(){ $("#panel9").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ // hide #back-top first $("#back-top").hide(); // fade in #back-top $(function () { $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('#back-top').fadeIn(); } else { $('#back-top').fadeOut(); } }); // scroll body to 0px on click $('#back-top a').click(function () { $('body,html').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); }); </script> <div class="flip-css" id="flip1"><strong class="MainTitle-css">معرفی</strong></div> <div class="panel-show-css" id="panel1"><strong class="Body-css"> </strong> <p style="text-align:center"><strong class="Body-css"><span style="font-family:Tahoma"><span style="font-size:x-small"><strong><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=0856ef90-81ed-4473-ba2d-e4c5adfa884d" /></strong></span></span></strong></p> <strong class="Body-css"> -&nbsp;سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (یا به اختصار EP) محصول پروژه&zwnj;ای&zwnj; است که از نیمه سال 89 در مدیریت فاوا وزارت نفت کلید خورد.<br /> -&nbsp;اکنون این سامانه در حدود 50 شرکت تابعه وزارت نفت مستقر شده است و پشتیبانی از فعالیت های حوزه تامین کالا را بر عهده دارد.<br /> -&nbsp;همچنین این سامانه پشتیبان فعالیت&zwnj;های اداره کل سامانه در تهیه و بروزرسانی و در دسترس قرار دادن &laquo;فهرست بلند منابع وزارت نفت&raquo; می باشد. </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip2"><strong class="MainTitle-css">اهداف کلان</strong></div> <div class="panel-css" id="panel2"><strong class="Body-css">- شفاف سازی&nbsp;<br /> - پرهیز از وابستگی<br /> - حمایت از ایجاد فهرست منابع<br /> -&nbsp;حمایت از ساخت داخل&nbsp;<br /> - سیاستگزاری متمرکز و تأمین کالا بصورت غیر متمرکز&nbsp;<br /> - تسری قوانین و آیین نامه&zwnj;های مصوب&nbsp;<br /> - افزایش سرعت تصمیم گیری و اجرا&nbsp;<br /> - نظارت و کنترل </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip3"><strong class="MainTitle-css">ذینفعان سامانه تامین کالای وزارت نفت</strong></div> <div class="panel-css" id="panel3"><strong class="Body-css">- مدیران وزارت و شرکتهای تابعه&nbsp;<br /> - کمیته های فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت<br /> - سازمان های بیرونی نظیر وزارت خارجه&nbsp;<br /> - (برای اقلام کاربرد دوگانه)&nbsp;<br /> - اداره کل سامانه&nbsp;<br /> - واحدهای حسابرسی و بازرسی و ...&nbsp;<br /> - تامین کنندگان کالا (وندورها)&nbsp;<br /> - 80 شرکت تابعه وزارت نفت&nbsp;<br /> - کمیته های<br /> -&nbsp;تخصصی ارزیابی صلاحیت&nbsp;<br /> - سامانه ستاد دولت </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip4"><strong class="MainTitle-css">فعالیت های اداره کل سامانه کالا</strong></div> <div class="panel-css" id="panel4"><strong class="Body-css">-&nbsp;سازماندهی اداره کل و تدوین شرح خدمات&nbsp;<br /> - تدوین فرایند ارزیابی صلاحیت<br /> - شکل دهی و مدیریت کمیته های ارزیابی صلاحیت&nbsp;<br /> - انتشار فراخوان های عمومی ارزیابی صلاحیت&nbsp;<br /> - تعامل با مراجع بالادستی درباره وندورلیست وزارت نفت&nbsp;<br /> - مدیریت ارتباطات وندورها، کمیته ها و ایرانکد&nbsp;<br /> - مدیریت ایجاد و بروزرسانی فهرست بلند منابع&nbsp;<br /> - تدوین بخش نامه، شیوه نامه و ایین نامه های لازم </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip5"><strong class="MainTitle-css">تشکیل AVL اولین نقطه تمرکز سامانه بوده است</strong></div> <div class="panel-css" id="panel5"><strong class="Body-css">-&nbsp;ایجاد پرسشنامه&zwnj;ها و فرم&zwnj;های استاندارد گردآوری اطلاعات وندورها (پرسشنامه 300 سوالی) برای اولین بار در سطح دستگاه مرکزی (وزارت نفت)<br /> -&nbsp;فراخوان و دعوت از وندورها برای خوداظهاری اطلاعات بر اساس فرمت&zwnj;های وزارتی<br /> - شکل&zwnj;گیری Approved Vendor List با رعایت مراحل قانونی و آیین&zwnj;نامه&zwnj;های وزارتی<br /> -&nbsp;ثبت محصولات وندور بر اساس کدینگ اقلام وزارت نفت<br /> -&nbsp;ارزیابی صلاحیت وندورها منطبق بر قانون مناقصات و شیوه نامه وزارتی بر اساس فرایند استاندارد تدوین شده برای اولین بار در سطح یک وزارتخانه </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip6"><strong class="MainTitle-css">پشتیبانی از تعیین راهبردهای کلان در حوزه تامین کالا</strong></div> <div class="panel-css" id="panel6"><strong class="Body-css">راهبردگذاری گروه های کالایی&nbsp;<br /> - اقلام&nbsp; اختصاصی&nbsp; شرکتهای زیرمجموعه&nbsp;<br /> - اقلام پر مصرف و تکراری<br /> - اقلام مشترک در کل سازمان&nbsp;<br /> - اقلام کالاهای استراتژیک<br /> راهبردگذاری ارتباط با تامین کنندگان<br /> -&nbsp;تشکیل کنسرسیوم سازندگان داخلی&nbsp;<br /> - تشکیل کنسرسیوم تامین کنندگان داخلی&nbsp;<br /> - سازندگان داخلی و خارجی - انفرادی&nbsp;<br /> - تامین کنندگان داخلی و خارجی- انفرادی </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip7"><strong class="MainTitle-css">ارتباط با سایر سیستم&zwnj;ها</strong></div> <div class="panel-css" id="panel7"><strong class="Body-css">-&nbsp;ارتباط سامانه با سایر سیستم ها بر اساس یک میان&zwnj;افزار انجام می&zwnj;شود. میان&zwnj;افزار بستری برای مدیریت کلیه وب&zwnj;سرویس&zwnj;های ارتباطی است.<br /> سامانه ستاد<br /> - ارائه اطلاعات لازم به سامانه ستاد دولت<br /> سامانه ایران&zwnj;کد&nbsp;<br /> - دریافت اطلاعات ماهیتی و تجاری تامین کنندگان در سطح ملی&nbsp;<br /> - بررسی و مشاهده کاتالوگ های تامین کنندگان<br /> سامانه های دیگر&nbsp;&nbsp;<br /> - مانند سامانه های انتشار لیست پیمانکاران و مشاوران مورد تایید در سطح ملی و&nbsp; غیره </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip8"><strong class="MainTitle-css">بکارگیری سامانه</strong></div> <div class="panel-css" id="panel8"><strong class="Body-css"><strong class="SubTitle-css">پرسنل</strong><br /> &bull; به منظور آشنایی با سامانه و استفاده از امکانات آن توسط پرسنل، راهنمای کاریری سامانه در قالب یک فایل pdf در بخش راهنمای پرسنل قابل دانلود است.<br /> &bull; نمودار های فرایندی سامانه در این بخش قابل دانلود است<br /> &nbsp;o پردازش تقاضا و خرید<br /> &nbsp;&nbsp;- پردازش تقاضا<br /> &nbsp;&nbsp;- استعلام از منبع واحد<br /> &nbsp;&nbsp;- استعلام یک و دو مرحله ای<br /> &nbsp;&nbsp;- مناقصه محدود یک و دو مرحله ای<br /> &nbsp;&nbsp;- مناقصه عمومی یک و دو مرحله ای<br /> &nbsp;&nbsp;- اصلاحیه تقاضا<br /> &nbsp; - تجمیع و تفکیک<br /> &nbsp;o تحویل<br /> &nbsp;&nbsp;- تحویل&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;- ترخیص و پیگیری ادعا<br /> &nbsp;o ارزیابی صلاحیت&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;- ارزیابی صلاحیت<br /> <br /> <strong class="SubTitle-css">تامین کنندگان</strong><br /> &bull; راهنمای تامین کنندگان و نحوه دسترسی به سامانه در در قالب یک فایل&nbsp; pdf تهیه شده در اداره کل&nbsp; قابل دسترس است که شامل موارد زیر میباشد:<br /> &nbsp;1- نحوه ورود تامین کنندگان محلی (فروشگاهها ) به فهرست منابع وزارت نفت<br /> &nbsp;2- نحوه ورود سازندگان و تامین کنندگان خارجی به فهرست منابع وزارت نفت<br /> &nbsp;3- نحوه ورود سازندگان وتامین کنندگان داخلی به فهرست منابع وزارت نفت </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip9"><strong class="MainTitle-css">دریافت توکن امنیتی</strong></div> <div class="panel-css" id="panel9"><strong class="Body-css">-&nbsp;برای دسترسی به این سامانه نیاز به تهیه توکن امنیتی است. و راهنمای فرآیند تهیه و دریافت توکن به صورت متمرکز از طریق منو راهنمای تامین کننده قابل دسترس است.<br /> -&nbsp;از طریق آدرس ep.mop.ir سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت در دسترس می باشد.</strong></div> &nbsp; <p id="back-top"><a href="#top"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=fa721942-8764-435c-b7d5-09bfdfbcf8d8" /></a></p> 18e25bdd3-7274-4065-97d7-e049ed27386c2021-12-14T12:48:30.74+03:30samane262925/27/2023 8:59:16 PM


معرفی

- سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت (یا به اختصار EP) محصول پروژه‌ای‌ است که از نیمه سال 89 در مدیریت فاوا وزارت نفت کلید خورد.
- اکنون این سامانه در حدود 50 شرکت تابعه وزارت نفت مستقر شده است و پشتیبانی از فعالیت های حوزه تامین کالا را بر عهده دارد.
- همچنین این سامانه پشتیبان فعالیت‌های اداره کل سامانه در تهیه و بروزرسانی و در دسترس قرار دادن «فهرست بلند منابع وزارت نفت» می باشد.
 
اهداف کلان
- شفاف سازی 
- پرهیز از وابستگی
- حمایت از ایجاد فهرست منابع
- حمایت از ساخت داخل 
- سیاستگزاری متمرکز و تأمین کالا بصورت غیر متمرکز 
- تسری قوانین و آیین نامه‌های مصوب 
- افزایش سرعت تصمیم گیری و اجرا 
- نظارت و کنترل
 
ذینفعان سامانه تامین کالای وزارت نفت
- مدیران وزارت و شرکتهای تابعه 
- کمیته های فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت
- سازمان های بیرونی نظیر وزارت خارجه 
- (برای اقلام کاربرد دوگانه) 
- اداره کل سامانه 
- واحدهای حسابرسی و بازرسی و ... 
- تامین کنندگان کالا (وندورها) 
- 80 شرکت تابعه وزارت نفت 
- کمیته های
- تخصصی ارزیابی صلاحیت 
- سامانه ستاد دولت
 
فعالیت های اداره کل سامانه کالا
- سازماندهی اداره کل و تدوین شرح خدمات 
- تدوین فرایند ارزیابی صلاحیت
- شکل دهی و مدیریت کمیته های ارزیابی صلاحیت 
- انتشار فراخوان های عمومی ارزیابی صلاحیت 
- تعامل با مراجع بالادستی درباره وندورلیست وزارت نفت 
- مدیریت ارتباطات وندورها، کمیته ها و ایرانکد 
- مدیریت ایجاد و بروزرسانی فهرست بلند منابع 
- تدوین بخش نامه، شیوه نامه و ایین نامه های لازم
 
تشکیل AVL اولین نقطه تمرکز سامانه بوده است
- ایجاد پرسشنامه‌ها و فرم‌های استاندارد گردآوری اطلاعات وندورها (پرسشنامه 300 سوالی) برای اولین بار در سطح دستگاه مرکزی (وزارت نفت)
- فراخوان و دعوت از وندورها برای خوداظهاری اطلاعات بر اساس فرمت‌های وزارتی
- شکل‌گیری Approved Vendor List با رعایت مراحل قانونی و آیین‌نامه‌های وزارتی
- ثبت محصولات وندور بر اساس کدینگ اقلام وزارت نفت
- ارزیابی صلاحیت وندورها منطبق بر قانون مناقصات و شیوه نامه وزارتی بر اساس فرایند استاندارد تدوین شده برای اولین بار در سطح یک وزارتخانه
 
پشتیبانی از تعیین راهبردهای کلان در حوزه تامین کالا
راهبردگذاری گروه های کالایی 
- اقلام  اختصاصی  شرکتهای زیرمجموعه 
- اقلام پر مصرف و تکراری
- اقلام مشترک در کل سازمان 
- اقلام کالاهای استراتژیک
راهبردگذاری ارتباط با تامین کنندگان
- تشکیل کنسرسیوم سازندگان داخلی 
- تشکیل کنسرسیوم تامین کنندگان داخلی 
- سازندگان داخلی و خارجی - انفرادی 
- تامین کنندگان داخلی و خارجی- انفرادی
 
ارتباط با سایر سیستم‌ها
- ارتباط سامانه با سایر سیستم ها بر اساس یک میان‌افزار انجام می‌شود. میان‌افزار بستری برای مدیریت کلیه وب‌سرویس‌های ارتباطی است.
سامانه ستاد
- ارائه اطلاعات لازم به سامانه ستاد دولت
سامانه ایران‌کد 
- دریافت اطلاعات ماهیتی و تجاری تامین کنندگان در سطح ملی 
- بررسی و مشاهده کاتالوگ های تامین کنندگان
سامانه های دیگر  
- مانند سامانه های انتشار لیست پیمانکاران و مشاوران مورد تایید در سطح ملی و  غیره
 
بکارگیری سامانه
پرسنل
• به منظور آشنایی با سامانه و استفاده از امکانات آن توسط پرسنل، راهنمای کاریری سامانه در قالب یک فایل pdf در بخش راهنمای پرسنل قابل دانلود است.
• نمودار های فرایندی سامانه در این بخش قابل دانلود است
 o پردازش تقاضا و خرید
  - پردازش تقاضا
  - استعلام از منبع واحد
  - استعلام یک و دو مرحله ای
  - مناقصه محدود یک و دو مرحله ای
  - مناقصه عمومی یک و دو مرحله ای
  - اصلاحیه تقاضا
  - تجمیع و تفکیک
 o تحویل
  - تحویل 
  - ترخیص و پیگیری ادعا
 o ارزیابی صلاحیت 
  - ارزیابی صلاحیت

تامین کنندگان
• راهنمای تامین کنندگان و نحوه دسترسی به سامانه در در قالب یک فایل  pdf تهیه شده در اداره کل  قابل دسترس است که شامل موارد زیر میباشد:
 1- نحوه ورود تامین کنندگان محلی (فروشگاهها ) به فهرست منابع وزارت نفت
 2- نحوه ورود سازندگان و تامین کنندگان خارجی به فهرست منابع وزارت نفت
 3- نحوه ورود سازندگان وتامین کنندگان داخلی به فهرست منابع وزارت نفت
 
دریافت توکن امنیتی
- برای دسترسی به این سامانه نیاز به تهیه توکن امنیتی است. و راهنمای فرآیند تهیه و دریافت توکن به صورت متمرکز از طریق منو راهنمای تامین کننده قابل دسترس است.
- از طریق آدرس ep.mop.ir سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت در دسترس می باشد.
 


بازدید:629
نسخه قابل چاپ