1401/2/10 شنبه

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

1401/2/10 شنبهشنبه 10/2/14012022-04-30T13:05:55+04:304/30/2022بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی<div style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;">بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;">&nbsp;23 تا 26 اردیبهشت ماه 1401 در </span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;">محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;">برگزار می گردد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></div> <div style="text-align:center"></div> 15f8fafb0-5b94-482c-a1ab-a759da431dde2022-04-30T12:59:41+04:30پوستر نمایشگاه 26 ام41815/28/2023 5:15:29 PM


بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 23 تا 26 اردیبهشت ماه 1401 در

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار می گردد.


بازدید:418
نسخه قابل چاپ
بيشتر