1398/9/19 سه‌شنبه

کنترل خوردگی تجهیزات صنعت نفت با محوریت فناوری نانو

1398/9/19 سه‌شنبهسه‌شنبه 19/9/13982019-12-10T15:01:28+03:3012/10/2019کنترل خوردگی تجهیزات صنعت نفت با محوریت فناوری نانو<img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=1b343297-ed7e-4ecb-9e7c-a0a3554f7a0f" />11b343297-ed7e-4ecb-9e7c-a0a3554f7a0f2019-12-10T14:56:53+03:30کنترل خوردگی تجهیزات صنعت نفت104715/29/2023 5:47:11 AMبازدید:1047
نسخه قابل چاپ
بيشتر