1400/7/21 چهارشنبه

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت منصوب شد

1400/7/21 چهارشنبهچهارشنبه 21/7/14002021-10-13T11:19:15+03:3010/13/2021معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت منصوب شد<h1 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:24pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با حکم وزیر نفت</span></span></span></span></span></h1> <h2 dir="RTL" style="margin-top:13px; text-align:justify"><span style="font-size:13pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:#4f81bd"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت منصوب شد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span></span></h2> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وزیر نفت در حکمی، وحیدرضا زیدی&zwnj;فرد را به عنوان معاون خود در امور مهندسی، پژوهش و فناوری منصوب کرد</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در متن حکم جواد اوجی خطاب به زیدی&zwnj;فرد آمده است: &laquo;نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری منصوب می شوید. انتظار می رود با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه ظرفیت&zwnj;ها و در راستای تحقق اهدافی از جمله مواردی به شرح ذیل، اقدام&zwnj;های لازم و مؤثر در دستور کار قرار گیرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">:</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">توجه ویژه به داخلی&zwnj;سازی حداکثری تجهیزات و کالاهای اساسی مورد نیاز صنعت نفت</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پیگیری جدی به منظور بومی&zwnj;سازی دانش فنی مورد نیاز صنعت نفت با اولویت به&zwnj;کارگیری حداکثری از توانمندی شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان از طریق ایجاد بسترهای لازم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حمایت و بهره&zwnj;گیری از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی در حوزه&zwnj;های فناورانه و اجرای صحیح قراردادهای منعقده با مراکز مربوطه</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اهتمام جدی در راستای ارتقا و به&zwnj;روزسانی نظام اجرایی و بهره&zwnj;برداری از پروژه&zwnj;های صنعت نفت</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بهبود استانداردهای موجود در بخش&zwnj;های بالادستی و پایین&zwnj;دستی صنعت نفت</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شناسایی و بکارگیری نیروهای توانمند، متعهد و کارآمد بر اساس اصل شایسته&zwnj;سالاری و جانشین&zwnj;پروری و پایبندی به شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاه&zwnj;های فسادخیز و مبارزه جدی با عوامل مرتبط</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&raquo;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">قدردانی از سعید محمدزاده</span></span></strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی در حکم جداگانه&zwnj;ای، از سعید محمدزاده که تا پیش از این، عهده&zwnj;دار این سمت بود قدردانی کرد</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اوجی خطاب به محمدزاده آورده است: &laquo;بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات جنابعالی در سمت معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اعلام می&zwnj;دارم و از خداوند منان توفیق روزافزون برای جنابعالی در تمامی عرصه&zwnj;ها را خواستارم.&raquo;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;168d90dd1-96aa-447f-8e79-6857467f8c1a2021-12-19T11:16:23+03:30انتصاب 23018/13/2022 9:54:51 AM


با حکم وزیر نفت

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت منصوب شد


وزیر نفت در حکمی، وحیدرضا زیدی‌فرد را به عنوان معاون خود در امور مهندسی، پژوهش و فناوری منصوب کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در متن حکم جواد اوجی خطاب به زیدی‌فرد آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری منصوب می شوید. انتظار می رود با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌ها و در راستای تحقق اهدافی از جمله مواردی به شرح ذیل، اقدام‌های لازم و مؤثر در دستور کار قرار گیرد:
توجه ویژه به داخلی‌سازی حداکثری تجهیزات و کالاهای اساسی مورد نیاز صنعت نفت.
پیگیری جدی به منظور بومی‌سازی دانش فنی مورد نیاز صنعت نفت با اولویت به‌کارگیری حداکثری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ایجاد بسترهای لازم.
حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی در حوزه‌های فناورانه و اجرای صحیح قراردادهای منعقده با مراکز مربوطه.
اهتمام جدی در راستای ارتقا و به‌روزسانی نظام اجرایی و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت نفت.
بهبود استانداردهای موجود در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت.
شناسایی و بکارگیری نیروهای توانمند، متعهد و کارآمد بر اساس اصل شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری و پایبندی به شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاه‌های فسادخیز و مبارزه جدی با عوامل مرتبط.»
قدردانی از سعید محمدزاده
وی در حکم جداگانه‌ای، از سعید محمدزاده که تا پیش از این، عهده‌دار این سمت بود قدردانی کرد.
اوجی خطاب به محمدزاده آورده است: «بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات جنابعالی در سمت معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اعلام می‌دارم و از خداوند منان توفیق روزافزون برای جنابعالی در تمامی عرصه‌ها را خواستارم.»
 


بازدید:230
نسخه قابل چاپ