فهرست ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه تولید داخل براساس چهار تصویب نامه هیات محترم وزیران اقلام ممنوع الخرید 1-2
ممنوعیت خرید 84 قلم به همراه ابلاغیه وزارتی
ابلاغیه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت درخصوص هشتاد و پنجمین قلم
 
بيشتر