1400/9/23 سه‌شنبه

سامانه های مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های پژوهشی و مدیریت پیمان و رسیدگی پروژه ها

سامانه های مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های پژوهشی و مدیریت پیمان و رسیدگی پروژه ها

1400/9/23 سه‌شنبهسه‌شنبه 23/9/14002021-12-14T12:45:44+03:3012/14/2021سامانه های مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های پژوهشی و مدیریت پیمان و رسیدگی پروژه هاسامانه های مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های پژوهشی و مدیریت پیمان و رسیدگی پروژه ها<style type="text/css">.MainTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: blueviolet; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold ۱۶px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .SubTitle-css { font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; color: cadetblue; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal bold 14px/۱ Tahoma, sans-serif; text-align: justify; -o-text-overflow: clip; text-overflow: clip; word-spacing: ۱px; } .Body-css { font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: small-caps; font-size: medium; line-height: 1.5 !important; color: black; font-family: Tahoma, sans-serif; font: normal 16px/1.5 Tahoma, sans-serif; direction: rtl; text-align: justify; border: black; } .flip-css { padding: 0px; text-align: justify; cursor:pointer; } .panel-css { padding: 20px; display: none; text-align: justify; } .panel-show-css { padding: 20px; text-align: justify; } #back-top { position: fixed; bottom: 25px; left: 15px; } </style> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript"></script><script> $(document).ready(function(){ $("#flip1").click(function(){ $("#panel1").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip2").click(function(){ $("#panel2").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip3").click(function(){ $("#panel3").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip4").click(function(){ $("#panel4").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ $("#flip5").click(function(){ $("#panel5").slideToggle("slow"); }); }); $(document).ready(function(){ // hide #back-top first $("#back-top").hide(); // fade in #back-top $(function () { $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('#back-top').fadeIn(); } else { $('#back-top').fadeOut(); } }); // scroll body to 0px on click $('#back-top a').click(function () { $('body,html').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); }); </script> <div class="flip-css" id="flip1"><strong class="MainTitle-css">معرفی</strong></div> <div class="panel-show-css" id="panel1"><strong class="Body-css"> </strong> <div style="text-align:center"><strong class="Body-css"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=9edb3585-b59c-41ff-8906-22fe959275ef" /></strong></div> <strong class="Body-css"> </strong> <div style="text-align:justify"><strong class="Body-css">این سامانه از زیر سیستم های سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه های پژوهش و فناوری (CPMIS) بوده و از جمله قابلیت های این سامانه امکان ثبت و دریافت اطلاعات پروژه&zwnj;های پژوهشی منعقد شده (قرارداد) به همراه کلیه اقلام اطلاعاتی (از جمله مجریان سطح اول)، امکان ثبت اطلاعات مربوط به دستورالعمل&shy;ها و قوانین مرتبط با پیمان و قرارداد تا سطح موارد جزء مانند دستورالعمل&zwnj;های انتخاب مجریان و چگونگی انعقاد قرارداد، امکان ثبت منابع مختلف مالی (ارزی و ریالی) برای سال&zwnj;های مختلف، امکان تعریف انواع بودجه، امکان تعریف گونه&zwnj;های مختلف قراردادهای مورد استفاده در حوزه پژوهش و فناوری نفت مانند قرارداد پروژه پژوهشی، قرارداد ناظر و غیره، امکان ثبت قراردادها و انواع پرداخت ها، ثبت الحاقیه ها افزایش یا کاهش ها زمان و هزینه قراردادها می باشد.</strong></div> <strong class="Body-css"> </strong></div> &nbsp; <div class="flip-css" id="flip2"><strong class="MainTitle-css">بکارگیری و دسترسی به سامانه</strong></div> <div class="panel-css" id="panel2"><strong class="Body-css"><strong class="SubTitle-css">1- فراگیری</strong><br /> آشنایی با سامانه جهت بکارگیری از قابلیت&zwnj;ها و توانمندی&zwnj;های گستردة آن بسیار حائز اهمیت است. دو امکان برای این مهم محقق شده است:<br /> الف) راهنمای درون برنامه: جهت دسترسی به راهنمای جامع این سامانه می&zwnj;توان پس از ورود به قسمت &rdquo;راهنما&ldquo; مراجعه کرد. &gt;<br /> ب) دوره&zwnj;های آموزشی: سرفصل&zwnj;های آموزشی این سامانه در دوره آموزشی با عنوان &quot;کاربری سامانه CPMIS (پیشرفته)&quot; با کد 22045 مطابق استاندارد و قالب آموزشی وزارت نفت لحاظ شده است. کلیه ارکان اجرایی در صورت نیاز می&zwnj;توانند درخواست برگزاری دوره را به شرکت&zwnj;های طرف قرارداد ارائه نمایند تا شرکت&zwnj;ها هماهنگی&zwnj;های لازم برای برگزاری دوره&zwnj;ها را به انجام رسانند.<br /> <strong class="SubTitle-css">2- دریافت توکن امنیتی</strong><br /> برای دسترسی به این سامانه وجود توکن امنیتی ضروری است. راهنمای فرآیند تهیه و دریافت توکن به صورت متمرکز از طریق منوی &rdquo;فرم&zwnj;ها و راهنماها&ldquo; و زیرمنوی &rdquo;راهنمای ثبت&zwnj;نام CPMIS&ldquo; در وبگاه <a href="http://meganaft.oict.ir" target="_blank"><u>مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت (مگانفت)&nbsp;</u></a> قابل دسترس است. کاربران با دریافت فرم&zwnj;ها و تکمیل مدارک مورد نیاز و طبق فرآیند معرفی شده می&zwnj;بایست نسبت به تهیه توکن اقدام نمایند. با دریافت توکن، راهنمای نصب، راه&zwnj;اندازی و چگونگی برقراری ارتباط امن شبکه خصوصی مجازی به همراه کلمه عبور انحصاری توکن تحویل می&zwnj;شود.<br /> <strong class="SubTitle-css">3- تعیین فرآیند و نقش کاربر و دریافت نام کاربری</strong><br /> کلیه فرآیندها بر اساس نقش&zwnj;های مرتبط با هر فرآیند قابل دسترس و اجرا می&zwnj;باشند. هر کاربر می&zwnj;بایست بر اساس فرآیند اجرایی و فعالیت مورد نظر که تعیین کننده نقش عملیاتی در سامانه است درخواست نام کاربری را به سازمان پژوهش و فناوری شرکت کارفرما اعلام و نام کاربری تعریف شده را دریافت نماید. کاربران با داشتن توکن، نام کاربری و کلمه عبور قادر به ورود و دسترسی به قسمت&zwnj;های مجاز در سامانه خواهند بود.<br /> <strong class="SubTitle-css">4- اتصال به سامانه</strong><br /> برای دسترسی به سامانه، برقراری ارتباط امن (VPN) از طریق توکن دریافتی و دستورالعمل&zwnj;های مربوطه ضروریست. پس از برقراری ارتباط VPN از طریق آدرس زیر می&zwnj;توان به سامانه دسترسی داشت. <a href="https://cpmis.mop.ir/contract-finance">https://cpmis.mop.ir/contract-finance</a> </strong></div> <br /> <strong class="MainTitle-css">ملاحظه</strong> <p class="Body-css">درصورت وجود هر گونه مشکل، در بکارگیری از سامانه با شماره 61623300 تماس بگیرید.</p> <p id="back-top"><a href="#top"><img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=fa721942-8764-435c-b7d5-09bfdfbcf8d8" /></a></p> 1195967e7-d170-48d7-85dc-2ba9277618e12021-12-14T12:46:16.257+03:30saman3545312/22/2022 5:32:51 PM


معرفی
این سامانه از زیر سیستم های سامانه مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه های پژوهش و فناوری (CPMIS) بوده و از جمله قابلیت های این سامانه امکان ثبت و دریافت اطلاعات پروژه‌های پژوهشی منعقد شده (قرارداد) به همراه کلیه اقلام اطلاعاتی (از جمله مجریان سطح اول)، امکان ثبت اطلاعات مربوط به دستورالعمل­ها و قوانین مرتبط با پیمان و قرارداد تا سطح موارد جزء مانند دستورالعمل‌های انتخاب مجریان و چگونگی انعقاد قرارداد، امکان ثبت منابع مختلف مالی (ارزی و ریالی) برای سال‌های مختلف، امکان تعریف انواع بودجه، امکان تعریف گونه‌های مختلف قراردادهای مورد استفاده در حوزه پژوهش و فناوری نفت مانند قرارداد پروژه پژوهشی، قرارداد ناظر و غیره، امکان ثبت قراردادها و انواع پرداخت ها، ثبت الحاقیه ها افزایش یا کاهش ها زمان و هزینه قراردادها می باشد.
 
بکارگیری و دسترسی به سامانه
1- فراگیری
آشنایی با سامانه جهت بکارگیری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های گستردة آن بسیار حائز اهمیت است. دو امکان برای این مهم محقق شده است:
الف) راهنمای درون برنامه: جهت دسترسی به راهنمای جامع این سامانه می‌توان پس از ورود به قسمت ”راهنما“ مراجعه کرد. >
ب) دوره‌های آموزشی: سرفصل‌های آموزشی این سامانه در دوره آموزشی با عنوان "کاربری سامانه CPMIS (پیشرفته)" با کد 22045 مطابق استاندارد و قالب آموزشی وزارت نفت لحاظ شده است. کلیه ارکان اجرایی در صورت نیاز می‌توانند درخواست برگزاری دوره را به شرکت‌های طرف قرارداد ارائه نمایند تا شرکت‌ها هماهنگی‌های لازم برای برگزاری دوره‌ها را به انجام رسانند.
2- دریافت توکن امنیتی
برای دسترسی به این سامانه وجود توکن امنیتی ضروری است. راهنمای فرآیند تهیه و دریافت توکن به صورت متمرکز از طریق منوی ”فرم‌ها و راهنماها“ و زیرمنوی ”راهنمای ثبت‌نام CPMIS“ در وبگاه مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت (مگانفت)  قابل دسترس است. کاربران با دریافت فرم‌ها و تکمیل مدارک مورد نیاز و طبق فرآیند معرفی شده می‌بایست نسبت به تهیه توکن اقدام نمایند. با دریافت توکن، راهنمای نصب، راه‌اندازی و چگونگی برقراری ارتباط امن شبکه خصوصی مجازی به همراه کلمه عبور انحصاری توکن تحویل می‌شود.
3- تعیین فرآیند و نقش کاربر و دریافت نام کاربری
کلیه فرآیندها بر اساس نقش‌های مرتبط با هر فرآیند قابل دسترس و اجرا می‌باشند. هر کاربر می‌بایست بر اساس فرآیند اجرایی و فعالیت مورد نظر که تعیین کننده نقش عملیاتی در سامانه است درخواست نام کاربری را به سازمان پژوهش و فناوری شرکت کارفرما اعلام و نام کاربری تعریف شده را دریافت نماید. کاربران با داشتن توکن، نام کاربری و کلمه عبور قادر به ورود و دسترسی به قسمت‌های مجاز در سامانه خواهند بود.
4- اتصال به سامانه
برای دسترسی به سامانه، برقراری ارتباط امن (VPN) از طریق توکن دریافتی و دستورالعمل‌های مربوطه ضروریست. پس از برقراری ارتباط VPN از طریق آدرس زیر می‌توان به سامانه دسترسی داشت. https://cpmis.mop.ir/contract-finance

ملاحظه

درصورت وجود هر گونه مشکل، در بکارگیری از سامانه با شماره 61623300 تماس بگیرید.


بازدید:545
نسخه قابل چاپ