1398/2/2 دوشنبه

24امین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی 11 الی 14 اردیبهشت 1398

1398/2/2 دوشنبهدوشنبه 2/2/13982019-04-22T14:49:33+04:304/22/201924امین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمیبیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی 11 الی 14 اردیبهشت 1398 <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;">بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی </span><br /> <span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;">11</span> <span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;">الی 14 اردیبهشت 1398 </span><br /> <span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;">محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران</span></span></span><br /> <span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:10pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت </span><a href="http://iran-oilshow.ir/" style="color:blue; text-decoration:underline">http://iran-oilshow.ir<span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">/</span></a> <span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مراجعه فرمایند</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img alt="" height="832" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=1fb7cfe8-c5e6-427b-b175-7d30998cb2f1" width="595" /></span></span></span></span></span></span></p> 11fb7cfe8-c5e6-427b-b175-7d30998cb2f12019-04-22T14:50:40+04:30لوگو نمایشگاه 24ام81518/11/2022 8:25:20 AM


بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی
11 الی 14 اردیبهشت 1398
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iran-oilshow.ir/ مراجعه فرمایند


بازدید:815
نسخه قابل چاپ
بيشتر