1400/10/11 شنبه

شیوه نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال ابلاغ شد

1400/10/11 شنبهشنبه 11/10/14002022-01-01T11:23:40+03:301/1/2022شیوه نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال ابلاغ شد<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#376092">وزیر نفت </span><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=995834eb-35f0-45a4-b28d-fa774e53dd37"><span style="color:#2980b9"><u>شیوه نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400</u></span></a><span style="color:#376092"> را ابلاغ کرد</span></span></span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="color:#376092">.</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:#376092"></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;10e2e6ff3-c299-4a85-9c29-34b80321d1e72022-01-02T10:58:38+03:30شیوه نامه18838/10/2022 6:11:18 PMبازدید:188
نسخه قابل چاپ