اخبارتعیین فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت(13032215000)

تاریخ انتشار:1400/9/24

تهیه و تدوین فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت

عنوان خدمت

تعیین فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت

شناسه خدمت

13032215000

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار (G2B) و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت

تدوین، تعیین و به روزرسانی فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت

مدارک لازم براي انجام خدمت

نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت - کارشناسان متخصص در حوزه ضوابط و مقررات برآوردهای مهندسی - سخت افزار و نرم افزارهای تخصصی و تهیه آنالیز ردیف های تخصصی صنعت نفت

قوانين و مقررات بالادستي

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت - نظام فنی و اجرایی کشور

متوسط مدت زمان ارايه خدمت

خدمات تدوین فهرست بهای اختصاصی صنعت نفت: 24 تا 48 ماه
خدمات بروز رسانی سالیانه فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت: 30 تا 60 روز

جزئيات بيشتر

sh711.com
نظرسنجي  سوالات متداول  بيانيه سطح توافق خدمت  تماس با مسئول خدمت   
راهنمای دیجیتال  اطلاعات و آمار