پرسش و پاسخ از مرجع عالی مشورتی،حقوقی و قراردادی
شنبه 28 دی 1398 آرشيو پرسش و پاسخ
پیرو دستور مقام عالی وزارت در نامه شماره 440-20/2 مورخ 1398/6/20 با هدف ارایه پاسخ به سوالات و ابهامات دست اندرکاران، مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی به منظور پاسخگویی به ابهامات و سوالات دست اندرکاران معاملات در صنعت نفت تشکیل گردید.


پرسش و پاسخ (تابستان و پاييز 1399)

پرسش و پاسخ 1399/01/31

پرسش و پاسخ 1398/10/02