• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 7986
معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروكربوری

22.jpg

نام و نام خانوادگی: سجاد خلیلی
تاریخ و محل تولد: شیراز، 1364
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش رودسر، ساختمان وزارت نفت
تلفن: 61622919 (021)
دورنگار: 61622626 (021)
پست الکترونیکی: sajjadkhalili@chmail.ir
زبان: فارسی و انگلیسی

سوابق:
•    دکترای مدیریت، گرایش سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران، 1391 تا 1397
•    کارشناسی ارشد مدیریت MBA، گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه علوم اقتصادی تهران، 1388 تا 1391
•    کارشناسی مهندسی نفت، گرایش مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعت نفت 1384 تا 1388
•    رئیس صدور و پایش پروانه های بهره برداری از سال 1398 تا 1400
•    مشاور جوان وزیر و دبیر کارگروه پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از سال 1390 تا 1392
•    کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری از مهرماه 1389 تا 1398
•    کارآموزی در پژوهشگاه صنعت نفت(بخش اسیدکاری و سیمان تابستان 1387)
•    کارآموزی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (نفت و گاز زاگروس جنوبی تابستان 1386)
•    مکانیسم های تولید و روش های ازدیاد برداشت در مخازن شکاف دار
•    طراحی مدل اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت
•    پایان نامه دکتری با موضوع "ارائه چارچوب حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت برای اصلاح شکست های نظام نوآوری بخشی: نمونه موردی ایران"
•    مقاله "تحلیل نقش بازیگران حکمرانی بخش بالادستی صنعت نفت ایران در شکست های نظام نوآوری بخشی:مطالعه چند موردی". مجله سیاست گذاری عمومی. صفحات 163-184.
•    مقاله "ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه میادین نفتی با سناریوهای مختلف". مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز. صفحات 12-16.
•    مقاله "بررسی قراردادهای توسعه و تولید میادین نفت عراق". مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز شماره 93 صفحه 30.
•    مقاله "جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه". مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز شماره 141 صفحه 29.
امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    پیوندها
    V6.1.3.0