• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 5309
اهداف كلی توسعه بخش نفت و گاز

اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه ششم توسعه


- افزایش تولید منابع هیدروکربنی در راستای ایجاد ثروت های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین

- تامین امنیت عرضه داخلی گاز، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی

- بهره گیری بهینه از ظرفیت های منابع هیدرو کربنی در راستای تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی

- ارتقا صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندی های داخلی و تعاملات بین المللی

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پیوندها
    V6.1.3.0