• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 11388
معاونت امور حقوقی و مجلس

bazargani.jpg

دکتر شجاع الدین بازرگانی

معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس

تلفن: 88939453 (021)

دورنگار: 61623082 (021)

پست الکترونیکی: majlisnaft@yahoo.com
 

معاونت امور حقوقی و مجلس

 
معاونت امور حقوقی و مجلس در هریک از وزارتخانه ها از جمله معاونت های مهم و اثربخش و کلیدی محسوب می‌شود که فعالیت‌های بسیار حساسی در تعامل میان وزارتخانه با سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی به ویژه مجلس شورای اسلامی به آن واگذار شده است.
وزارت نفت به جهت اهمیت فراوان این صنعت بزرگ و تخصصی نقش اثرگذاری در تامین درآمد و بودجه کل کشور، صنعت و اشتغال‌زایی دارد. در واقع حوزه معاونت امور حقوقی و مجلس وظیفه خطیری را برعهده دارد و وظایف، تکالیف و مسئولیت های این معاونت از طریق دو اداره کل ذیل و واحدهای زیر مجموعه انجام می شود:
1.    اداره کل امور مجلس
2.    اداره کل امور حقوقی و قراردادها

ماموریت: 
1)    رسیدگی به درخواست ها و مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های تخصصی و سایر کمیسیون ها و به خصوص کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی .
2)    بررسی طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه کاری وزارت نفت و مسائل حقوقی به منظور انطباق آنها با عملیات صنعت نفت و سایر طرح ها و لوایح ارجاعی از طرف دولت و اظهار نظر درباره آنها .
3)    بررسی و تهیه تمهیدات لازم در راستای پاسخگویی به استیضاح، تحقیق و تفحص، سئوالات، تذکرات و نطق میان دستور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی .
4)     هماهنگی، تنظیم روابط و تحلیل اخبار و اطلاعات مربوط به تعامل میان صنعت نفت با مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و دستگاه ها .
5)    هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی شرکت های تابعه به منظور انطباق عملکرد آنها با قوانین و مقررات موجود .
6)    بررسی واظهار نظر در خصوص قراردادهای مهم داخلی و بین المللی و دعاوی و بین المللی با هماهنگی سایر معاونت ها، مدیریت ها و شرکت های تابعه و حل و فصل مسائل و اختلافات ناشی از قراردادها .
7)    بررسی و اظهار نظر در خصوص قوانین داخلی به منظور تشخیص نکات مثبت و منفی قوانین و مقررات حاکم بر عملیات صنعت نفت .
8)    شرکت در همایش ها، مجامع و کنفرانس های داخلی و بین المللی در ارتباط با امور حقوقی و قراردادهای داخلی و بین المللی .
9)    تحقیق و بررسی جامع در مورد جنبه های مختلف حقوقی مربوط به کلیه تصمیمات و اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه با درنظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه .
10)    بررسی رویدادها و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به منظور ارائه راهکارهای مناسب
11)    همکاری، مطالعه، بررسی و در صورت لزوم تهیه پیشنهادهای مربوط به سیاست های کلی صنعت نفت .
12)    هماهنگی و برنامه ریزی جهت سفرهای نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس به منظور بازدید از تاسیسات صنعت نفت و سفرهای خارجی .
13)    هماهنگی و برنامه ریزی جهت ملاقات نمایندگان مجلس با وزیر نفت، معاونان و مدیریت های مختلف در صنعت نفت .
14)    شرکت در جلسات مختلفی که از طریق کمیسیون های مختلف مجلس صورت می گیرد به همراه وزیر محترم و مدیران و کارشناسان مربوطه جهت اظهارنظر درموارد مرتبط با وزارت نفت و شرکت های تابعه .

شرح وظایف:
این معاونت بدلیل ماهیت خود وظایف حاکمیتی زیر را در دو اداره کل به شرح ذیل به انجام می‌رساند.

الف-  اداره کل امور مجلس:
1.    بررسی رسیدگی و پاسخ‌گویی به مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،کمیسیون های تخصصی و سایر کمیسیون ها به خصوص کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی .
2.    بررسی و اظهار نظر کارشناسی درباره تائید طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه کاری وزارت نفت و سایر طرح‌ها و لوایح ارجاعی دولت به منظور انطباق آنها با عملیات صنعت نفت اظهار نظر درباره آنها .
3.    بررسی و تهیه تمهیدات لازم در راستای پاسخگویی به استیضاح، تحقیق و تفحص، سئوالات، تذکرات و نطق میان دستور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی .
4.     هماهنگی، تنظیم روابط و تحلیل اخبار و اطلاعات مربوط به تعامل میان صنعت نفت با مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی.
5.    بررسی و اظهار نظر در خصوص قوانین داخلی به منظور تشخیص نکات مثبت و منفی قوانین و مقررات حاکم بر عملیات صنعت نفت.
6.     شرکت در همایش ها، مجامع و کنفرانس های داخلی و بین المللی در ارتباط با قوانین و مقررات صنعت نفت.
7.    تحقیق و بررسی جامع در مورد جنبه های مختلف حقوقی مربوط به کلیه تصمیمات و اقدامات وزارت نفت و شرکت های تابعه با درنظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه.
8.     بررسی رویدادها و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به منظور ارائه راهکارهای مناسب .
9.    همکاری، مطالعه، بررسی و در صورت لزوم تهیه پیشنهادهای مربوط به سیاست های کلی صنعت نفت.   
10.    برنامه ریزی، هدایت و پیگیری جلسات و اقدامات مربوط به سفرهای استانی هیئت محترم وزیران در حوزه نفت وگاز.
11.    هماهنگی و برنامه ریزی جهت سفرهای نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس به منظور بازدید از تاسیسات صنعت نفت و سفرهای خارجی.
12.    هماهنگی و برنامه ریزی جهت ملاقات نمایندگان مجلس با وزیر نفت، معاونان و مدیریت های مختلف در صنعت نفت.
13.    شرکت در جلسات مختلفی که از طریق کمیسیون های مختلف مجلس صورت می گیرد و همچنین هماهنگی حضور وزیر ومدیران محترم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در جلسات علنی مجلس جهت اظهارنظر درموارد مرتبط با وزات نفت و شرکت های تابعه صنعت نفت.

ب- اداره کل امور حقوقی قراردادها:
1.    مدیریت، سازمان دهی و راهبری حقوقی فعالیت های وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن اعم از داخلی و بین المللی.
2.     نظارت بر فرآیند تدوین و تنقیح قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط در راستای صیانت از حقوق و مصالح وزارت نفت و شرکتهای تابعه.
3.    بررسی بخشنامه ها، دستور العمل ها و نظام نامه های مورد نیاز وزارت نفت به منظور احراز عدم مغایرت حقوقی آن ها با تکالیف قانونی و اساسنامه های شرکت های تابعه.
4.    سیاستگذاری و نظارت بر امور دعاوی، داوری های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی و همچنین اختلافات با دیگر دستگاه های اجرایی کشور در قالب شیوه نامه حل اختلافات دستگاه های اجرایی.
5.    نظارت در مستندسازی اموال غیرمنقول وزارت نفت و شرکت های تابعه و اعمال لایحه قانونی تملیک اراضی به منظور تحصیل اراضی و املاک مورد نیاز اجرای پروژه ها.
6.    نظارت بر تهیه مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و اسناد حقوقی تعهدآور در سطح داخلی و بین المللی و عضویت در کنوانسیونهای مرتبط.
7.    سیاستگذاری و نظارت بر نحوه جذب، نگهداشت، تقویت، ارتقاء و بهبود عملکرد مدیران، روسا و کارشناسان حقوقی.
8.    سیاست گذاری و توسعه فرآیند حل و فصل اختلافات قراردادی  .
 
تلفن:۸۸۹۳۹۴۵۳ – ۶۱۶۲۲۲۰۳ (021)
دورنگار: ۶۱۶۲۳۰۳۸ (021)
آدرس: خیابان طالقانی، نبش حافظ، ساختمان مرکزی وزارت نفت، طبقه ۱۳


 
امتیاز :  ۴.۶۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    پیوندها
    V6.1.3.0