خبر جدید :   از این پس می توانید نظرات و انتقادات ارزشمند خویش را از طریق پست الکترونیکی به آدرس doert.planning@mop.ir به صورت مستقیم با معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در میان بگذارید. 

خبر جدید :   کتابچه عملکرد معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

خبر جدید :   بروزرسانی دستورالعمل اعطای پژوهانه وزارت نفت به اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

خبر جدید : اطلاعیه لزوم اخذ صلاحیت در زیر رشته عملیات حفاری

خبر جدید : اخذ گواهينامه اعتبار بین‌المللی نهاد صدور گواهی‌نامه کیفیت انجمن نفت ایران برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت

 

 

 

 

    

untitled.png


تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 

   گروه دورانV6.1.3.0