نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح ها

1400/2/18 شنبه
ماموريت اداره كل :        
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها در راستای پیاده‌سازی و برقراری نظام فنی و اجرایی هماهنگ در سطح صنعت نفت بمنظور استقرار نظامي يكپارچه براي مديريت كليه مراحل طرح‌ها با رويكرد جهش توسعه فناوري در صنعت نفت و گاز، از طریق تهیه و تدوین روش‌ها، معیارها و استانداردهای فنی و همچنین استقرار نظام نظارت و ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت اقدام مینماید.
از جمله وظايف و ماموريت هاي اين اداره كل مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
 • تقويت ظرفيت ملي پيمانكاري و به روز كردن نظام اجراي پروژهها
 • تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران صنعت نفت و شناسایی و پایش صلاحیت شرکت‌های توانمند در حوزه‌های بالادست و پایین دست
 • تدوين ضوابط ارجاع كار براي اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت
 • تدوين اسناد همسان و فهارس بهاي تخصصي صنعت نفت
 • نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه های صنعت نفت در خصوص چگونگی پیاده سازی اسناد و مدارک مهندسی ابلاغی و اخذ بازخوردهای مربوط
 • تهیه و تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اسناد پشتیبان نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
 • ارتقای استانداردهای مهندسی در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت

آشنايي با مدير كل: (سوابق تحصيلي/ سوابق كاري/ سوابق پژوهشي)


نام و نام خانوادگی:  
امید شاکری

سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل)
 • دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- 1399
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف 1380           
 • کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1378
سوابق کاری (از آخرین به قبل)
 • مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری - از اردیبهشت 1397 تاکنون
 • مدیرکل امور پژوهش - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از آبان 1395 تا اردیبهشت 1397
 • رئیس نظارت و ارزیابی عملکرد امور پژوهش معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از تیر 1395 تا آبان 1395
 • رئیس پژوهش و فناوری - شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از فروردین 1386 تا تیر 1395
 • مدیر بهینه سازی انرژی در بخش صنعت - شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از شهریور 1384 تا اسفند 1385
 • رئیس تجهیزات تجاری - مدیریت صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از مرداد 1383 تا شهریور 1384
 • كارشناس ارشد بهينه‌سازي انرژي - مدیریت صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از خرداد1380 تا مرداد 1383
ساير مسئوليت ها و فعاليت ها
 • عضو اصلي هيئت مديره انجمن نفت ايران
 • عضو كميته فني بازرگاني دستگاه مركزي وزارت نفت
 • عضو و دبير شوراي سياست‌گذاري استانداردهاي صنعت نفت
 • عضو اصلي هيئت مديره شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
 • عضو كميسيون دائمي هيئت امنا و شوراي پژوهش موسسه مطالعات بين‌الملل انرژي
 • عضو کمیته مالکیت فکری صنعت نفت (با حکم وزیر نفت)
 • دبیر شورای توسعه فناوریهای انرژی کارآمد، تجدیدپذیر و محیط زیست وزارت نفت
 • نماینده وزارت نفت در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • نماینده وزارت نفت در کارگروه سیاستگذاری و برنامهریزی ستاد توسعه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر - معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 • نماینده وزارت نفت در مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 • نماینده وزارت نفت در اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت نیرو در حوزه پژوهش و فناوری
 • عضو کارگروه توسعه و انتقال فناوری شورای عالی راهبری کنوانسیون تغییر اقلیم وزارت نفت
 • عضو کمیته راهبری، رئیس کمیته علمی و دبیر جایزه ملی مدیریت انرژی ایران (تفاهمنامه پنج جانبه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری، سازمان بهره وری انرژی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان مدیریت صنعتی)
 • عضو شورای مدیریت مرکز نوآوری و فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • رئیس کمیته مدیریت دانش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
 • عضو کمیته مدیریت تقاضای برق شرکت توانیر
 • نایب رئیس کمیته فنی ISIRI/TC242: Energy Management- سازمان ملی استاندارد
 • رئیس کمیته فنی ISIRI/TC248: Sustainability Criteria for Bioenergy- سازمان ملی استاندارد
 • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی احتراق ایران
سوابق علمی/پژوهشی
 • مرجع کاربردی مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی گردآوری و تألیف : کامبیز رضاپور، امید شاکری، رضا عفت نژاد، حشمت ا... اکبری، شیرزاد حسن بگیانتشارات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 1390.
 • امید شاکری، ابراهیم معینی - تأملی بر تبعات پیوستن کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی با توجه به الزامات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) و ارائه پیشنهاداتی برای ایران نشریه علمی و ترویجی سیاستنامه علم و فناوری تابستان 1394.
 • شیما جواهری، امید شاکری، حسین صادقی، برات قبادیان - ارزیابی اقتصادی تولید بیودیزل از گیاه نوروزک- کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایرانمرداد 1393.
 • لیلا سمیعی، امید جلالی، امید شاکری- پتانسیل سنجی استانهای کشور در زمینه استفاده از ضایعات کشاورزی جهت تولید پلت سوختی - سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی اسفند 1392.
 • امید شاکری، امید جلالی، عقیل براتی امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از موتورخانه های چگالشی در مصارف خانگی - نهمین همایش بین المللی انرژیاسفندماه 1391.
 • آسیه رحیمخانی، حسین صالحیوزیری، محمدحسین بصیری، امید شاکری، عقیل براتی. زغالسنگ دوغابی (CWM)، فناوری پاک در حوزه زغالسنگ. اولین کنفرانس فناوریهای معدنکاری ایران، دانشگاه یزد شهریور 1391.
 • محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، زهره سلیمیان، امید شاکری - امکان سنجی بکارگیری بکارگیری تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کانی غیرفلزیبیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
 • محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، زهره سلیمیان، امید شاکری. تعیین شاخص های مؤثر بر استفاده از تولید همزمان برق و حرارت در صنایع کشور و اولویتبندی صنایع بر این اساس. بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
 • سعید عالم ورزنه اصفهانی، رامین میرزا طلوعی، امید شاکری، امید جلالی، مهدی اشجعی - امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از مبدل حرارتی صفحه ای در سیستم های حرارت مرکزی - هفتمین همایش ملی انرژی دیماه 1388.
 •  هومن فرزانه، امید شاکری، مهرنوش دشتی، محمد قانع - تدوین استراتژی مدیریت توزیع یارانه های انرژی در صنایع به شدت انرژی بر - هفتمین همایش ملی انرژی دیماه 1388.
 • محبوبه زمانی نژاد، وهاب مکاری زاده، قاسم عرب، امید شاکری - شناسایی صنایع مستعد تولید همزمان برق و حرارت در کشور هفتمین همایش ملی انرژیدیماه 1388.
 • برات قبادیان، هادی رحیمی، امید شاکری، امید جلالی بررسی رویکرد خودروسازان جهان در ارائه محصولات سازگار با سوخت تجدیدپذیر بیواتانول - هفتمین همایش ملی انرژی دیماه 1388.
 • برات قبادیان، هادی رحیمی، امید شاکری، امید جلالی بررسی تأثیر سوخت گیاهی بیواتانول بر چند ویژگی مهم سوختی بنزین - هفتمین همایش ملی انرژیدیماه 1388.
 • برات قبادیان، هادی رحیمی، حسن جعفری، امید شاکری، امید جلالی تأثیر افزودن اتانول به بنزین بر رفتار خوردگی قطعات سامانه سوخت رسانی خودرو - ششمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز - آبانماه 1388.
 • امید شاکری، عقیل براتی امکانسنجی صادرات گاز طبیعی بوسیله کشتی CNG- سومین همایش ملی تخصصی گاز ایران - تهران - مهرماه 1388.
 • امید شاکری، امید جلالی برنامه جایگزینی گاز طبیعی در سیاست های راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی صنایع کشور و دستاوردهای حاصل از آن اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران دانشگاه شیراز - آبانماه 1385.
 • عباس عباسی، امید شاکری، قاسم عرب ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان نشریه انرژی ایران (علمی، ترویجی) شماره 25 بهمن 1384.
 • سپهر صنایع، حسین بابائی توسکی، حمزه جعفر کریمی، منصور فخری، شاهرخ زندیه وکیلی، محمود جهانی، امید شاکری، حبیب ا... فولادی بررسی وضعیت کوره ها و مشعل های واحدهای صنعتی استان تهران در رشته های ذوب و عملیات حرارتی فلزات و ذوب شیشه اولین کنفرانس احتراق ایران دانشگاه تربیت مدرس - بهمن 1384.
 • سیدحسین علوی زاده، امید شاکری صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از سیستم تولید همزمان بجای تولید جداگانه قدرت و حرارت در شرکت صنعتی بهشهر اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت خرداد1383.
 • O.Shakeri, O.Jalai, A.Barati, “Technology Policy for Micro-CHP Deployment in the Iranian Market”, International Association for Management of Technology (IAMOT) 2015 8-11 June 2015, Cape Town, South Africa, Accepted to present
 • Gh.Arab, O.Shakeri, A.Barati, “Optimization of the Glass Melting Process through Waste Heat Recovery”, 22nd World Energy Congress (WEC 2013), 13-17 Oct. 2013, Daegu, South Korea, Accepted to present
 • K.Rezapour, H.Akbari, O.Shakeri, F.Amin Salehi, "Energy Management Guidelines for the Iranian Industries Based on Case Studies", 13th IIES International Oil & Gas Conference: "Energy Management, Policies and Experiences", 30 Nov-1 Dec 2008, Tehran, Iran
 • S.Sanaye, H.Babaie Touski, H.Jafar Karimi, O.Shakeri, "Economic Assessment of Replacing the Current Running Industrial Burners with High-Efficiency Burners in Various Industries", 13th IIES International Oil & Gas Conference: "Energy Management, Policies and Experiences", 30 Nov-1 Dec 2008, Tehran, Iran
ساختار اداره كل: (معاونت ها و كارگروه هاي تخصص)
 • گروه ضوابط فني و استانداردهاي طرح ها و پروژه ها
 • گروه ارزيابي صلاحيت مشاوران و پيمانكاران و ضوابط ارجاع كار
 • گروه امور مرتبط با پيمان ها و برآوردهاي مهندسي
 • گروه نظارت و ارزشيابي طرح ها و پروژه ها
اقدامات شاخص
ارزيابي صلاحيت مشاوران و پيمانكاران
تدوين شرح خدمات و اسناد همسان
تدوين و بازنگري استانداردها و ضوابط فني
تهيه و به روز رساني فهارس بها و برآوردهاي مهندسي
نظارت و ارزشيابي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت
تهیه و تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اسناد پشتیبان نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
برگزاري مجمع حقوقي قراردادي براي پاسخگويي به ابهامات و سوالات دست اندركاران معاملات در صنعت نفت

 
پورتال هاي مورد استفاده لينك پورتال
اداره کل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح ها (تا سال 1398) det-mop.ir
امور استانداردها و ضوابط فنی (از سال 1398 تا کنون) ips.mop.ir
سامانه اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور Sajar.mporg.ir
نظام فنی و اجرایی کشور sama.mporg.ir
پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور cdb.mporg.ir
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور iets.mporg.ir


 

گروه دورانV6.0.19.0