اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

 

۱- وظایف و ماموریت­های اداره کل:

   اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها در راستای پیاده‌سازی و راهبری نظام فنی و اجرایی هماهنگ و یکپارچه در سطح صنعت نفت براي مديريت كليه مراحل طرح‌ها با رويكرد جهش توسعه فناوري در صنعت نفت و گاز، از طریق تهیه و تدوین روش‌ها، استانداردها، نشریه­ها و مقررات فنی و همچنین استقرار فرآیندهای نظارت و ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت اقدام میکند.       

از جمله وظايف و ماموريت­هاي اين اداره كل مي­توان به موارد ذيل اشاره كرد:

· راهبری و بهبود نظام فنی و اجرایی طرح­ها و پروژه­های صنعت نفت با مشارکت ذی­نفعان کلیدی

· حمایت از برنامه‌های ارتقاء و توانمندسازی پیمانکاران و مشاوران در رشته‌های تخصصی صنعت نفت

· تعیین، بازنگری و نظارت بر حُسن اجرای مقررات فنی و استانداردهای تخصصی و مشارکت در تدوین  استانداردهای بین المللی صنعت نفت 

· تدوین و به­روز رسانی اسناد همسان پیمان، فهرست­های بهای تخصصی و ضوابط برآورد هزینه و تعدیل در طرح­ها و پروژه­های صنعت نفت

· تدوین و بازنگری ضوابط واگذاری کار و مدل های ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران صنعت نفت  با هدف شناسایی و پایش صلاحیت شرکت‌های توانمند

· ارزشیابی طرح­ها و پروژه­های صنعت نفت مبتنی بر انتخاب شاخص­های عملکردی مناسب

2- آشنایی با مدیرکل:

2-1- نام و نام خانوادگی: پرویز سنگین 

2-2- سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

دکتری کسب و کار (DBA) در رشته کارآفرینی

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار EMBA

سازمان مدیریت صنعتی ایران

سرمهندسی دریایی (بدون محدودیت)

Combined Marine Chief Engineer (unlimited)

دپارتمان تجارت و صنعت، انگلستان

کارشناسی مهندسی مکانیک و علوم دریایی

دانشگاه ساوت شیلدز، نیوکاسل، انگلستان

 

2-3- سوابق کاری:

· مشاور معاون وزير در مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت

· مدير كل نظام تامين و تجاري سازي فناوري - معاونت مهندسي، پژوهش و فناوری وزارت نفت

· سرپرست اداره كل سامانه كالا و حمايت از ساخت داخل - معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت

· مدیر کل تجاری ­سازی فناوری و ساخت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

· مدیر/ مجری طرح Persian LNG در شرکت ملی صادرات گاز ایران و  مشاور مدير عامل

· رياست امور فني نفتكش¬ها - گروه 5 (مديريت اداره 10 فروند كشتي نفتكش كوه پيكر، فرآورده بر و گازبر) - شرکت ملی نفتکش ایران (شمنا)

· رياست امور پروژه هاي طراحي وساخت نفتكش­ها- گروه 3 (مديريت طراحي و ساخت 6 فروند نفتكش) 320000 تني كوه پيكردر شيپ­ياردهاي دوو و سامسونگ كره جنوبي (هر يك 3 نفتكش كوه پيكر) - دو کشتی اول  و به اصطلاح تیپ هر پروژه توسط سه ارگان بین المللی به¬عنوان کشتی سال در دنیا  انتخاب شدند. (شمنا)

· مشاور عالي مدير عامل - مسئول امور LNG (شمنا)

· مديريت پروژه و رياست دفتر نمايندگي و نظارت عاليه بر طراحي و ساخت نفتكش هاي غول پيكر در چين كه كشتی اول و به اصطلاح  تیپ پروژه توسط شرکت رده بندی  DNVبه عنوان کشتی سال در دنیا  انتخاب شد. (شمنا)

· مديريت پروژه و رياست دفتر نمايندگي و نظارت عاليه بر طراحي و ساخت نفتكش­هاي سوئزماكس و افراماكس در كره جنوبي - كارخانه كشتي سازي دوو

3- پورتال­های کاربردی:

نام پورتال مورد استفاده

لینک پورتال

اداره کل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح ها (تا سال 1398)

det-mop.ir

امور استانداردها و ضوابط فنی (از سال 1398 تا کنون)

ips.mop.ir

سامانه اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور

Sajar.mporg.ir

نظام فنی و اجرایی کشور

sama.mporg.ir

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

cdb.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور

iets.mporg.ir


گروه دورانV6.1.3.0