نظام تامین و تجاری سازی فناوری

1400/2/18 شنبه
تاريخچه  اداره كل:
با تایید و تصویب ساختار نوین سازمانی از سال 1395 این اداره کل از ادغام دو اداره کل «تجاری سازی و فناوری ساخت» و «سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل» تشکیل گردید.

چشم انداز اداره كل:
تامين كليه نيازمنديهاي كالايي/تجهيزاتي تخصصي وزارت نفت از سازندگان و توانمندي هاي داخلي.

ماموريت اداره كل :   
شناسايي سازندگان داخلي مرتبط با نيازهاي كالايي/تجهيزاتي تخصصي وزارت نفت و حمايت و توانمندسازي ايشان.


اهداف اداره‌كل:
سیاستگذاری تامین و ساخت داخل کالا و تجهیزات مورد نیازصنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و تجاری سازی محصولات فناورانه همراه با گواهی کیفیت کالا و تجهیزات به منظور تأمین به موقع نیازهای عملیاتی شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت به کالا و تجهیزات در راستای حمایت از سازندگان داخلی و شرکت‌های فن‌آور، دانش بنیان و کار آفرین و خودکفایی صنعتی، شفاف سازی بیشتر در فرایند‌های تامین و ساخت داخل کالا و سیاستگذاری در جهت افزایش سرعت تأمین و کیفیت تامین و تجاری سازی فناوری و ساخت کالا و تجهیزات، سیاستگذاری ایجاد بانکهای اطلاعاتی منابع از سازندگان داخلی و خارجی معتبر، فروشندگان، تأمین کنندگان، شرکت های حمل و نقل، بازرسی فنی خدمات مالی، خدمات اداری، پیمانکاری و غیره در شرکت‌های اصلی و تابعه دستگاه مرکزی و بانک اطلاعاتی اقلام. و فناوری و ارایه نظرات مشورتی به معاون وزیر و سایر مدیران کل در خصوص توسعه تجاری‌سازی و ساخت در وزارت نفت


راهبردهاي اداره كل:
 1. راهبري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اعمال نظارت عاليه بر فرآيندهاي زنجيره تامين كالا، پيشنهاد حذف و اصلاح فرآيندها و خريدهاي موازي، تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان داخلي، توسعه بکارگیری و گسترش ضريب نفوذ سامانه تأمين الكترونيكي کالا و تجهیزات در سطح شرکت‌های تابعه وزارت نفت، يكپارچه‌سازی در كليه بخش‌های بازرگاني و مراكز خريد صنعت نفت و طرح‌هاي توسعه‌اي، جلوگيري از خريد‌هاي با قیمت غير متعارف و اقلام یکسان با قيمت‌هاي متفاوت در مراكز مختلف خريد و استفاده از اهرم خريد براي توسعه و انتقال فناوري از طريق تجميع تقاضاها.
 2. راهبري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اعمال نظارت عاليه بر مديريت سامانه تبادل كالا بين انبارهاي شركت‌هاي تابعه، استفاده بهينه از انبارهاي صنعت نفت و جلوگيري از افزايش اقلام فاقد تحرك و خواب سرمايه و نظارت بر تدوين سيستم پيشرفتهMaterial Management. رصد، نظارت و کنترل رؤيت قیمت و سوابق خريد در سامانه تامين كالا جهت كنترل انبارهاي مكانيزه صنعت نفت از طريق سيستم كدينگ MESC و داده‌هاي MESC Lib. و تعيين و كنترل خودكار ذخيره ايمني كالاهاي راهبردي با استفاده از سيستم اطلاعاتي يكپارچه و ارتقاء سيستم نگهداري موجودي انبارها با رويكرد كاهش هزينه‌ها.
 3. راهبري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اعمال نظارت عاليه بر ایجاد یکپارچگی فرآیند شناسایی و شناسه‌گذاری كدينگ اقلام و تجهيزات بصورت فراگیر و ارتباط یک به چند آن با ایران کد ملی در سامانه تامين كالا در سطح صنعت نفت، اصلاح و به‌روزآوري نظام كدينگ و طبقه‌بندي منطقي با رويكرد كاهش تنوع اقلام و ژنریک‌سازي آن‌ها و كنترل قابليت ساخت داخل از طریق نفت کد مدیریت تلفيق 5 فايل طبقه‌بندي كالا و توسعه و بکارگیری نظام كدينگ ملي در صنعت نفت.
 4. راهبري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اعمال نظارت عاليه بر ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي منابع از سازندگان داخلي و خارجي، فروشندگان، تأمين‌كنندگان، شركت‌هاي حمل و نقل، بازرسي فني، پيمانكاري و شناسايي، ارزيابي و نظارت بر نحوه گزينش توليدكنندگان، سازندگان، تأمين‌كنندگان، واسطه‌ها و فروشندگان كالاها و تجهيزات و هدايت و راهبري جهت اعلام اسامي شركت‌هاي مجاز در هر گروه طبقه‌‌بندي كالا بر اساس رتبه‌بندي آنها همچنين راهبری سامانه كالا، به‌‌روزرساني ليست منابع واحد دستگاه مركزي و بانك اطلاعاتي منابع.
 5. سياستگذاري جهت تعيين ضوابط قراردادها و نظارت بر انعقاد قراردادها در راستاي حمايت از ساخت داخل با استفاده از سيستم سامانه و تجزيه تحليل و تجميع تقاضاهاي مشترك و سياستگذاري، هدايت و راهبري نحوه احراز عدم صلاحيت شركت‌ها در سيستم منابع سازندگان و تأمين كنندگان.
 6. راهبري، سياستگذاري، تدوين و اعمال نظارت عاليه در زمينه‌هاي انتقال فناوري در ارتباط با فرايند تامين كالا يا ساخت داخل از شركت‌هاي خارجي به سازندگان داخلي، تهيه فهرست كالاهاي خارجي پر مصرف و ابلاغ آن به شركت‌هاي ذيربط در جهت تأمين فناوري ساخت يا توليد و انجام تحقيق و توسعه در جهت بومي كردن آنها، سياستگذاري بمنظور بهبود روش‌هاي تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري و سياستگذاري و ایجاد كنسرسيومهای تخصصی در كليه بخش‌های بازرگاني و مراكز تداركات صنعت نفت. همچنین تعمیق ساخت داخل پروژه‌های توسعه‌ای EPC.
 7. برنامه‌ريزي، نظارت و كنترل جهت بهبود انجام فرآيندهاي ايده تا محصول در تجاري‌سازي و ساخت در صنعت نفت، پیشنهاد و تدوين قوانين و مقررات جهت تسهيل ساخت كالاي داخل و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت حمايت از كارآفريني و تجاري‌سازي مانند پارك‌هاي فناوري، مراكز رشد و ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير و يكپارچگي دستورالعمل‌ها، روش‌هاي اجرائي و ضوابط تأمين كالا و تجاري‌سازي فناوري و ساخت به منظور تقويت و تفويض اختيارات لازم در امور ساخت و توليد كالا و تجهيزات، تعيين و ابلاغ ضريب ترجيح ساخت داخل در مقابل خريد خارجي، پیشنهاد تعرفه‌هاي مناسب گمركي بمنظور حمايت از فناوري‌هاي تجاري‌سازي شده، پیگیری برقراري نظام بيمه حمايتي از سازندگان تجهيزات ساخت داخل و پيگيري مدیریت برخط وضعیت قراردادهاي ساخت فناورانه.
 8. تهيه و تدوين راهكارهاي ايجاد و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در زمينه تجاري‌سازي فناوري، استفاده حداكثري از ظرفيت سازندگان داخلي و تكميل ظرفيت آنها در خريدها، ارتقاي توان سازندگان داخلی (Local Content) با استفاده از مدلهای ارزیابی کارآمد نظیر سطوح توانمندی فناورانه (TRL)، قابلیت اطمینان و توانمندی عمومی (CRL) و توانمندی ساخت (MRL)، تهيه و تدوين راهكارهاي اجراي سياست‌هاي مصوب توسعه فضاي كسب و كار و ارزيابي فرايند تجاري‌سازي فناوري و ساخت، تدوین روش استفاده از اهرم خريد و تجميع تقاضا از طریق Scope Out در پروژه‌های EPC، افزايش ضريب اطمينان تأمين كالا به ويژه در پروژه‌های EPC و كاهش زمان پروژه‌ها و هدايت شركت‌هاي دانش‌بنيان به منظور ايجاد راهكارهاي انتخاب صحيح توسعه دهندگان فناوري(با توجه به نظام‌نامه جامع پژوهش و فناوري نفت)، برنامه‌ريزي، هدايت مجموعه به‌منظور تهيه و به‌روزرساني بانك اطلاعاتي فناوري‌هاي مورد نياز صنعت نفت و بررسي رفتار تحليلي‌های لازم در اين زمينه.
 9. تنظیم سند راهبردي و نقشه راه كلان حمايت از ساخت داخل كالا و تجهيزات، ارائه برنامه استراتژیک مدیریت اطلاعات محصولات شرکت‌های داخلی تامین کننده اقلام صنعت نفت، تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به منظور ارتقاي كيفيت توليدات داخلي، تصویب ، نظارت بر برنامه‌های سالانه و پنج ساله ساخت داخل شرکت‌های تابعه و تدوین و ابلاغ نقشه راه نظام بهبود كيفيت محصولات سازندگان داخلي و تهيه و تدوين برنامه جامع راهبردي براي حمايت از كار آفرينان، شركت‌هاي دانش‌بنيان و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير جهت فعاليت در حوزه‌هاي مورد نياز توسعه فناوري و نوآوري، تجاري‌سازي فناوري و ساخت در صنعت نفت همچنين تهيه و تدوين چارچوب ارزش‌گذاري محصولات پژوهش و فناوري به منظور عرضه در بازار و همچنين سياستگذاري و تدوين قوانين و مقررات مرتبط با انتقال و فروش دانش فني در صنعت نفت باهمكاري مراجع ذي‌ربط.
 10. هدايت و راهبري ايجاد مكانيسم تعاملات سيستماتيك ميان مجريان سطح 1(هاب) سطح 2( توسعه دهندگان فناوري) سطح 3 (توسعه دهندگان محصول) با متقاضيان صنعتي در سطوح داخلي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور ايجاد كسب و كارهاي فناوري محور و ساخت و تجاري‌سازي محصولات و اعمال نظارت و كنترل بر نحوه ارزيابي عملكرد كليه اركان كسب و كار در حيطه تجاري‌سازي فناوري، جلوگيري از موازي كاري در اين زمينه.
 11. سياستگذاري، تدوين و توسعه گواهي‌نامه كيفيت اقلام ساخت داخل، راه‌اندازی نظام یکپارچه صدور گواهی‌نامه کیفیت کالای صنعت نفت و ساماندهی چگونگی نظارت فني بر عمليات QA وQC  ساخت تجهيزات‌، انجام تست‌هاي نهايي در آزمايشگاه‌هاي مرجع و دريافت گواهي‌نامه‌هاي لازم مانند API و راهبری و نظارت بر فرایند صدور گواهی کیفیت حسب وظایف همکار AB، با همكاري سازمان ملي استاندارد.
 12.  برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع ذي‌ربط بمنظور تشکیل بانک اطلاعاتی آزمایشگاه‌های مرجع، شرکت‌های بازرسی و کالیبراسیون مرجع، ايجاد شبكه آزمايشگاهي به منظور انجام كليه آزمون‌ها و بازرسي‌هاي تخصصي مورد نياز براي صدور گواهي‌نامه كيفيت، انجام ممیزی‌های دوره‌ای بر عملکرد متولیان صدور گواهی‌نامه کیفت، انجام ممیزی دوره‌ای عملکرد متولی صدور گواهی‌نامه، آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده، شرکت‌های بازرسی تایید شده و نهادهای گواهی دهنده (CB) تایید صلاحیت شده که به ترتیب به الزامات ISO/IEC/17021, ISO/IEC/17020 ,ISO/IEC/17025 مي‌بايستي متعهد و پایبند باشند، تهیه دستورالعمل‌های مقتضی به منظور تمدید گواهی‌های کالا و آزمایشگاه‌های مرجع.
 13. برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم با سازمان‌هاي ذيربط خارج از صنعت نفت به‌ منظور تاييد صلاحيت مراكز آزمايشگاهي، شركت‌هاي بازرسي و يا بازرسين شخص ثالث داخلي يا خارجي مطابق با نظام تاييد صلاحيت ايران (IAS)، همکاری در اعتبار بخشی شرکت‌های بازرسی، بازرسان فنی و آزمایشگاه‌ها بر اساس مقررات نظام ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد.
 14. برنامه‌ريزي براي صدور گواهي‌نامه‌هاي كيفيت بين المللي جهت اقلام توليدي سازندگان داخلي با هدف صادرات محصولات توليد داخل و اطمينان استفاده از توليدات داخل توسط شركت‌هاي تابعه، برنامه‌ریزی به منظور هماهنگی روشهای صدور گواهی با روشهای جاری انستیتو نفت آمریکا API و تبدیل نمودن متولی صدور گواهی کیفیت کالا (IPI) به معادل انستیتو نفت آمریکا( API )، رایزنی‌های مقتضی با موسسه API و ISO جهت امکان اعتبار‌بخشی بین‌المللی به گواهی‌های صادره و هماهنگی با انجمن‌ها به منظور جذب و توجیه شرکت‌ها جهت اخذ گواهی‌های ذی‌ربط.
 15. برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد متولی تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های مرجع، تشکیل منظم جلسات هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط به منظور بهینه نمودن پیشبرد امور طرح و تهیه گزارشات مربوطه برای مقامات ذی‌ربط.
 16. تائيد صلاحيت تشكيل انجمن‌ها، تشكل‌هاي توليدي، تجاري‌ در صنعت نفت به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت مقررات و قوانين.
 
آشنايي با مدير كل: (سوابق تحصيلي/ سوابق كاري/ سوابق پژوهشي)


ساختار اداره كل: (معاونت ها و كارگروه هاي تخصص) 
اقدامات شاخص
برنامه ريزي و مديريت مستمر کسب و کار زنجيره تأمين کالاي صنعت نفت
بازطراحي سامانه اختصاصي تأمين الکترونيکي کالاي صنعت نفت با رويکرد تعامل با سامانه ستاد
سياستگذاري طبقه بندي و كدينگ صنعت نفت
ايجاد ساختار يكپارچه معرفي محصولات در فهرست بلند (AVL) وزارت نفت
سياستگذاري ، مديريت و نظارت بر اجراي قانون حدكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور
نظارت عاليه بر پروژه "خريد خدمات يكپارچه سازي و تلفيق طبقه بندي كالا "
بازنگری و به‌ روزرسانی ضرایب تعرفه‌اي و حقوق ورودي اقلام و کالاهای مورد نياز صنعت نفت جهت اعمال در مقررات صادرات و واردات كشور به صورت ساليانه
استفاده ازتسهیلات تعرفه‌اي مندرج در قانون صادرات و واردات کشور در ارتباط با واردات اقلام و تجهيزات مورد نياز پروژه‌های وزارت نفت
اجرايي نمودن سياست‌هاي حمایت از ساخت داخل از طریق شناسائی، تهيه و انتشار فهرست اقلام خارجی دارای تولید مشابه داخلی در صنعت نفت جهت اعمال ممنوعیت خريد خارجي و انعكاس به مراجع ذی‌ربط
رسيدگي به مسائل و مشكلات سازندگان و توليدكنندگان در حوزه صنعت نفت و ارائه راهكارهاي مناسب
تدوين و به روزرساني دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های حمایتی مورد نیاز و بازنگری در قوانین و آيين‌نامه‌ها
پيگيري‌هاي لازم جهت الزام نمودن شركت‌هاي توليد‌كننده حاضر در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت به دريافت گواهي‌نامه تائيد صلاحيت محصول از شعبه نهاد صدور گواهي‌نامه كيفيت،
پيگيري تهيه فهرست بلند آزمايشگاه‌هاي مرجع با استفاده از توانمندي‌هاي موجود در كشور و با همكاري ساير دستگاه‌ها و ذي‌نفعان مرتبط
 بازرسي و ارزيابي دوره‌اي شركت‌هاي حاضر در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت
ايجاد زير ساخت‌هاي لازم جهت تقويت و توسعه بازار شعبه نهاد صدور گواهي‌نامه كيفيت انجمن نفت وفق مسئوليت رگولاتوري و در راستاي رفع نياز شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت .
پيگيري‌هاي مربوط به بند ث زير بند5 اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در مورد شركت‌ها و مؤسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش به منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و در راستاي ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد ملي .
پيگيري‌هاي مربوط بند ج زير بند 2- برقراري روابط بين‌اللمللي، مذاكره و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه با دولت‌ها و مؤسسات بين‌المللي در زمينه‌هاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين.
بند 10 اقتصاد مقاومتي، حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق
 • تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم
 • گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زير ساخت‌هاي مورد نياز
 • تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات
- برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه كشور‌هاي منطقه
 • استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز
 • ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدارسهم ايران در بازارهاي هدف

 
 
پورتال هاي مورد استفاده لينك پورتال
پورتال سامانه تأمين الکترونيکي کالاي وزارت نفت ep.mop.ir
سامانه توان ايران WWW.TAVANIRAN.IR


 
 

تماس
 با اداره‌کل

شماره تماس: 88925008
فکس: 88925005
نشانی : تهران، خ کریم‌خان زند، خ حافظ، نرسیده به پل حافظ، ساختمان مرکزی ششم، طبقه چهارم

گروه دورانV6.0.19.0