تاريخچه  اداره كل مدیریت دارایی های فیزیکی:

درسال 96 با تغيير عنوان اداره كل از اداره كل نظام نگهداري و تعميرات به اداره كل نظام مديريت دارايي هاي فيزيكي فعاليت اداره كل در حوزه نظام مديريت دارايي هاي فيزيكي شروع و بازنگري اسناد مربوطه در دستور كار قرار گرفت.


چشم انداز اداره كل:
استقرار كامل نظام مديريت دارايي فيزيكي بر مبناي استاندارد ISO-55001 و مدل IAM

ماموريت اداره كل :
كاركرد ايمن و پيوسته تجهيزات با كاهش ريسك و هزينه و افزايش كارايي    
    
اهداف اداره كل:

سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و راهبري فعاليت ها در زمينه تدوين يا ساماندهي مدل ها، فرآيندها، سامانه هاي نرم افزاري و دستورالعمل ها، ضوابط و ذيربط با هدف استقرار نظام مديريت دارايي هاي فيزيكي و مديريت خوردگي براي تاسيسات صنعتي و غير صنعتي مرتبط با نفت،گاز، پالايش و پتروشيمي كليه شركتهاي اصلي و فرعي تابعه عملياتي وزارت نفت.


راهبردهاي اداره كل:

راهبري فعاليت ها در حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي و تدوين سياست ها  و برنامه هاي نظام مديريت دارايي هاي فيزيكي، تدوين نظام برون سپاري مديريت دارايي فيزيكي همسو  با اهداف كلان صنعت نفت، يكپاچه سازي مديريت دارايي ها و متعاقب آن نظارت و ارزيابي تحقق سياست ها و برنامه هاي تدوين شده


آشنايي با مدير كل: (سوابق تحصيلي/ سوابق كاري/ سوابق پژوهشي)
سيد كاظم بحريني 

  • كارشناسي: مهندسي شيمي ( پتروشيمي) ( دانشگاه صنعت نفت )
  • كارشناسي ارشد : مهندسي صنايع - مديريت مهندسي ( دانشگاه تربيت مدرس )

سوابق‌كاري :

بهره‌برداري، مهندسي فرآيند، بازرسي فني و مهندسي خوردگي در پتروشيمي پالايشگاه و خطوط لوله نفت
تحقيق: بررسي و كسب پيشنهاد فني جايگزيني توربين‌هاي فرسوده و كم بازده انتقال نفت با توربين‌هاي ساخت داخل ، پياده سازي  روش‌هاي نوين بازرسي پيشرفته - طرحهاي بهينه سازي و خوردگي تجهيزات


ساختار اداره كل(معاونت ها و كارگروه هاي تخصصی):
معاونت سياست گذاري و برنامه ريزي و معاونت نظارت و ارزيابي

  1. كارگروه بازنگري سند سياست‌هاي كلي مديريت دارايي فيزيكي
  2. كارگروه شيوه نامه و تعيين صلاحيت مشاوران مديريت دارايي فيزيكي
  3. كارگروه تدوين " شيوه‌نامه و تعيين پيمانكاران O&M
  4. كارگروه بررسي و تدوين ساختار سازماني مديريت دارايي در صنعت نفت


daaraaei.png

اقدامات شاخص ردیف
تبيين سند سياست هاي كلي و الزامات نظام مديريت دارايي هاي فيزيكي MOP-AM-PAR-01 1
تدوين شيوه نامه ارزيابي صلاحيت مشاوران مديريت دارايي هاي فيزيكي MOP-AM-CAG-1 2
تدوين شيوه نامه ارزيابي صلاحيت مراكز نواوري حوزه مديريت دارايي هاي فيزيكي MOP-AM-IAG-01 3
تدوين سند الزامات قراردادهاي استقرار نظام مديريت دارايي هاي فيزيكيMOP-AM-CR-01 4
توسعه و حمایت انجمن‌های علمی و تخصصی در حوزه‌ مدیریت دارائی فیزیکی 5
توسعه و حمایت از فناوری‌های نوین مدیریت دارائی فیزیکی 6
توسعه منابع انسانی و بازنگری ساختار سازمانی در حوزه مدیریت دارائی فیزیکی 7
تدوین دستورالعمل هاي بهره گيري از استانداردهاي مدیریت دارائی فیزیکی 8
تعامل موثر با انجمن‌ها، موسسات و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف مدیریت دارائی فیزیکی 9
ارزيابي صلاحيت مشاوران مديريت دارايي هاي فيزيكي 10
ارزيابي صلاحيت مراكز نواوري حوزه مديريت دارايي هاي فيزيكي 11
تدوين اسناد همسان  O&M 12
فراخوان  
لينك پورتال پورتال هاي مورد استفاده ردیف
Doert.mop.ir معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري 1
به روز رساني مستندات رديف


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با اداره‌کل
شماره تماس: تلفن:  9-61627838  -  فاكس: 88897025

نشانی : تهران، خ کریم‌خانزند، خ حافظ، نرسیده به پل حافظ، ساختمان مرکزی ششم، طبقه چهارم
 


گروه دورانV6.0.19.0