• ساعت : ۱۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ 
  • کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۶۳۳۸
اخذ گواهینامه اعتبار بین‌المللی نهاد صدور گواهی‌نامه كیفیت انجمن نفت ایران برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت

اخذ گواهينامه اعتبار بین‌المللی نهاد صدور گواهی‌نامه کیفیت انجمن نفت ایران برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.1.3.0