• ساعت : ۱۳:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۷۳۸۰
اطلاعیه لزوم اخذ صلاحیت در زیر رشته عملیات حفاری

اطلاعیه لزوم اخذ صلاحیت در زیر رشته عملیات حفاری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.1.3.0