اداره کل پدافند غير عامل و مديريت بحران

۱- وظایف و ماموریت­های اداره کل:

چشم انداز

داراي صنعتي امن، پايدار، آموزش ديده، بصير و آگاه سازماندهي شده، مجهز و آماده با حداكثر مصونيت در برابر انواع حوزه­ هاي تهديد، برخوردار از سامانه جامع مديريت بحران در كليه شركت هاي اصلي و تابعه.

ماموريت

سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، هدایت وراهبری شرکت های اصلی و تابعه، فرهنگ سازی و آموزش عمومی، ایجاد آمادگی، شناسایی و پایش تهدیدات، طبقه بندی و سطح بندی مراکز ثقل، نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی ـ مهندسی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران در ذات طرح ها و پروژه ها،  هماهنگی و نظارت در حیطه پدافند غیرعامل و مديريت بحران صنعت نفت برای تولید پاك، پایدار و ایمن با هدف کاهش و کنترل خسارت در سه حیطه کلیدی سرمایه انسانی )کارکنان، پیمانکاران(، سرمایه های فیزیکی تاسیسات و اعتبار سازمانی تلاش می­کنیم.  

اهداف

· نهادینه سازی فرهنگی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

· پایش و رصد انواع تهدیدات در زیر ساخت ها

· ارزیابی و طبقه بندی دارایی ها

· به روز رسانی سطح بندی مراکز ثقل

· کاهش آسیب پذیری ها

· تسهیل مدیریت بحران

· ارتقاء پایداری و تداوم کارکردهای اساسی

· صیانت از سرمایه های انسانی

· رایا پدافند (پدافند سایبری)، پدافند زیستی، شیمیایی و ...

· نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در ذات طرح های صنعت نفت

· استحکام بخشی و مصون سازی تاسیسات صنعت نفت

· استقرار کمیته های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح وزارت نفت

راهبردها

الگوی ممتاز در عملکرد متوازن و توسعه پایدار نظام مدیریت پدافند غیرعامل و مديريت بحران درصنعت نفت در بالاترین سطح استاندارد و در تراز جهانی همگام با افق ترسیمی در چشم انداز صنعت نفت جمهوري اسلامي ایران، که آمادگی، تداوم کارکردی، مدیریت بحران، بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء بهداشت پدافندی، مصون سازی کشور ( مردم، پیکره، دستگاه ها ) در برابر انواع تهدید را در بر خواهد داشت.

2- آشنایی با مدیرکل:

2-1- نام و نام خانوادگی:       علي ­اصغر حق­ بين

2-2- سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

دكتراي مديريت راهبردي پدافندغيرعامل

دانشگاه عالي دفاع ملي

كارشناسي ارشدمهندسي پدافندغيرعامل گرايش طراحي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

كارشناسي رشته ايمني صنعتي

دانشگاه صنعت نفت

2-3- سوابق کاری:

· رئيس ايمني پتروشيمي بندرامام

· رئيس پدافندغيرعامل ومديريت بحران شركت ملي گاز ايران

· سرپرست معاونت پدافندغيرعامل و مديريت بحران اداره كل HSE وزارت نفت

 

7.jpg


گروه دورانV6.1.3.0