سوال: نحوه ثبت نام براي دريافت تسهيلات بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 به چه صورت مي‌باشد؟

جواب: پس از انتشار فراخوان در اين خصوص كليه شركت هاي فناور، نوآور، خلاق و دانش بنيان متقاضي استفاده از اين تسهيلات (مطابق ضوابط مندرج در شيوه‌نامه اجرايي) مي‌توانند ظرف مدت مقرر شده به سامانه تسهيلات بند (الف) تبصره 18 صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت به آدرس  ioiv.ir مراجعه و با تكميل فرم‌هاي مربوطه و ارائه مستندات مورد نياز، درخواست‌هاي خود را ثبت نمايند.

سوال: فرایند ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی براساس چه معیارهایی صورت می‌پذیرد؟

جواب: ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در هر رشته تخصص، پس از اخذ مجوزهای مربوط به تهیه فهرست دستگاه مرکزی، براساس مدل‌های مصوب ارزیابی صلاحیت مربوط به رشته/زمینه تخصصی مربوطه و عمدتاً از طریق سنجش تجربه و دانش سازمانی، حسن سابقه و توانمندی‌های مالی و فنی متقاضی، صورت می‌پذیرد.

 

سوال: نحوه اطلاع‌رسانی فرایندهای مرتبط با ارزیابی صلاحیت عوامل اجرایی چگونه است؟

جواب: اطلاع‌رسانی فرایندهای ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در مرحله فراخوان، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارت نفت و در ادامه از طریق وب سایت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری صورت می‌پذیرد.

 

سوال : ارزيابي صلاحيت در چه رشته‌هايي انجام مي شود؟

جواب: با توجه به اينكه ارزيابي صلاحيت پیمانکاران و مشاوران در حوزه وظايف سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد، به استناد ضوابط موجود از جمله بخشنامه شماره 31392/100 مورخ 26/4/89  و بند پ ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات، پس از دريافت اعلام نياز از سوي شركت‌هاي تابعه و استعلام از سازمان برنامه و بودجه، صرفاً براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي تا زماني كه براي آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحيت از سوي سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده باشد، تهيه و انتشار فهرست بلند توسط دستگاه مركزي وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) انجام می‌شود که این امر در حوزه‌های پیمانکاری و مشاوره، پس از اخذ مجوزهای مربوطه، توسط این اداره‌کل انجام می‌گردد.

در حال حاضر در اکثر زمینه‌های تخصصی پیمانکاری و مشاوره نفت و گاز، فهرست شرکت‌های ذی‌صلاح از طریق سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور به آدرس sajar.mporg.ir منتشر و به‌روزرسانی می‌گردد.

 

سوال : چه شركت‌هايي مي‌توانند متقاضي حضور در فرايند ارزيابي صلاحيت باشند؟

جواب: در هر رشته تخصصی، تمامي شركت‌هايي كه مطابق قوانين موجود، ثبت رسمي شده باشند و واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده در متن فراخوان و شیوه‌نامه ارزیابی مربوطه باشند، مي‌توانند در فرايند ارزيابي شركت كنند و در صورت كسب حداقل امتياز موردنياز، گواهي‌نامه صلاحیت و مجوز فعاليت در حوزه مربوطه را اخذ خواهند نمود. 

 

سوال : چگونه مي‌توان از حمايت پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي وزارت نفت استفاده كرد؟

جواب: فرصت‌هاي حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي علاوه بر اطلاع رساني در صفحه اصلي سايت شركت‌هاي تابعه، در سامانه ساتع و از اواخر سال 1402 در سامانه يكپارچه عرضه و تقاضاي وزارت نفت و در گروه حمايت از پارسا (پايان‌) قرارخواهد گرفت.

سوال : چگونه مي‌توان طرح / ايده‌هاي خود را به وزارت نفت ارسال نمود؟

جواب: ايده‌پردازان محترم با مراجعه درگاه ويژه عرضه و تقاضاي وزارت نفت در سامانه نان به نشاني الكترونيكي https://mop.nan.ac و پس از ثبت نام، مي‌توانند در قسمت ثبت عرضه، ايده‌هاي خود را يا متناظر با تقاضاهاي موجود و يا بصورت ايده مستقل ثبت نموده و گواهي ثبت ايده را به منظور پيگيري‌هاي آتي دريافت نمايند.

سوال : اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي چگونه مي‌توانند از طرح‌ دوره‌هاي فرصت مطالعاتي وزارت نفت استفاده نمايند؟

جواب: اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مي‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام دوره‌هاي فرصت مطالعاتي وزارت نفت به نشاني الكترونيكي https://eservice.mop.ir/RRDMS و مطالعه دقيق دستورالعمل مربوطه در اين سامانه ثبت نام و پس از اخذ كدرهگيري و رمز عبور، از ميان عناوين فرصت مطالعاتي ارائه شده، عنوان موردنظر را انتخاب نموده تا براي مراحل بعدي با ايشان تماس گرفته شود.

سوال : شرايط و نحوه استفاده از طرح اعطاي پژوهانه وزارت نفت چگونه است؟

جواب: براي اطلاع دقيق از شرايط و نحوه اعطاي پژوهانه وزارت نفت، متقاضيان محترم مي‌بايست به مطالعه دقيق دستورالعمل اعطاي پژوهانه وزارت نفت به اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در بخش مستندات وبسايت معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت بپردازند.

سوال : دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي چگونه مي‌توانند با وزارت نفت همكاري پژوهشي داشته باشند؟

جواب: پروژه‌هاي پژوهشي وزارت نفت براي بهره‌مندي از توانمندي و ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور در حال حاضر در سامانه ساتع و از اواخر 1402 در سامانه يكپارچه عرضه و تقاضاي وزارت نفت قرار خواهد گرفت. لذا معاونين پژوهشي و دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه‌ها بهتر است سامانه‌هاي مذكور را بطور مستمر بررسي نمايند.

سوال : دانشجويان رشته‌هاي مرتبط  چگونه مي‌توانند براي ورود به عرصه صنعت مسير مناسبي را برگزينند؟

جواب: دراين زمينه پيشنهاد مي‌گردد، دانشجويان ضمن مطالعه و بررسي سند تلفيقي برنامه توسعه فناوري وزارت نفت (فناوري‌هاي اولويت‌دار) با مرور عناوين تقاضاهاي موردنياز صنعت نفت در درگاه ويژه عرضه و تقاضاي وزارت نفت و نيز مشاوره با اساتيد راهنماي خود، عناوين پروژه‌هاي تحصيلات تكميلي خود را در جهت تقاضامحور و در راستاي حل يكي از چالش‌هاي جاري تعريف نموده و در ادامه مسير بتوانند سطح آمادگي فناوري مدنظر را با دانش دريافتي در دوران تحصيل ارتقا دهند.

سوال :  استانداردهاي سيستم مديريت دارايي چيست؟

جواب: سبد استانداردهاي اين سيستم مديريتي شامل:

- ايزو 55000 ويرايش سال 2014 با نام كليات، اصول و تعاريف

- ايزو 55001 ويرايش سال 2014 با نام سيستم مديريتي-الزامات

- ايزو 55002 ويرايش 2018 با نام سيستم مديريتي- راهنماي پياده سازي

سوال :  مزاياي استقرار سيستم مديريت دارايي طبق استاندارد چيست؟

جواب:

- بهبود عملکرد مالی؛

- تصمیمات آگاهانه برای سرمایه ­گذاری در مورد دارایی ها؛

- ریسک مدیریت شده؛

- بهبود خدمات و خروجی­ های سازمان؛

- نشان دادن مسئولیت اجتماعی؛

- نشان دادن انطباق با الزامات؛

- افزایش شهرت و اعتبار؛

- بهبود پایداری سازمانی؛

- بهبود کارآیی و اثربخشی

سوال :  مشاوران مديريت دارايي فيزيكي داراي صلاحيت چه مشاوراني هستند؟

جواب: اداره كل مديريت دارايي فيزيكي به عنوان بخشي از وظايف خود فرايند ارزيابي صلاحيت مشاوران مديريت دارايي را انجام مي‌دهد. به اين ترتيب فهرست مشاوران حائز صلاحيت شده در تارنماي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري بارگذاري گرديده است و در دسترس مي‌باشد.

سوال : خلاصه فرايند ارزيابي صلاحيت مشاوران مديريت دارايي چگونه است؟

جواب:

- كسب مجوزهاي مورد نياز از ارگان‌هاي ذيربط (سازمان برنامه و بودجه)

- تشکیل کارگروه تخصصی و برگزاری جلسات مرتبط جهت بررسی و اصلاح شیوه نامه قبلی و تدوین پیش نویس شیوه نامه جدید

- اخذ نظرات شركت‌هاي اصلي و انجمن‌ها و نهايي كردن پیش‌نویس سند  با مشارکت کارگروه و اخذ تائیدیه از معاونت محترم مهندسی ، پژوهش و فناوری و ابلاغ سند

- فراخوان ارزيابي و دريافت اسناد لازم از شركتها

- تشكيل كارگروه ارزيابي و بررسي اسناد و مدارك 

- اعلام نتايج ارزيابي و ابلاغ ليست شركت‌هاي ارزيابي صلاحيت شده به شركت‌ها اصلی

- كسب بازخورد‌ها /رسيدگي به اعتراض‌هاي احتمالي/بهبود شيوه نامه و روش ارزيابي

سوال :  سامانه­ هاي مديريت نگهداري و تعميرات و مديريت دارايي فيزيكي چه هستند؟

جواب: سامانه مديريت نگهداري و تعميرات به CMMS اطلاق مي شود و سامانه مديريت دارايي به EAM نسبت داده مي‌شود.

سوال : فرق مدیریت نگهداری و تعمیرات با مدیریت دارایی فیزیکی چیست؟

جواب:  مدیریت نگهداری و تعمیرات عبارت است از مجموعه ای از فعالیت­ها که بر روی دستگاه انجام می‌گیرد تا از خرابی غیر برنامه جلوگیری شود و یا به حالت قبل از خرابی برگشت شود. اما مدیریت دارایی فیزیکی عبارت است از مجموعه ­ای از فعالیت­های سازمانی برای متوازن ساختن ریسک، هزینه و کارایی که این رویکرد بطور کلی از سال 2000 میلادی بروز و ظهور کرده است.


گروه دورانV6.1.3.0