چهارشنبه 25 دی 1398

سوالات متداول 

سوال 1: فرایند ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی براساس چه معیارهایی صورت می‌پذیرد؟

جواب: ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران براساس مدل‌های تشخیص صلاحیت و از طریق سنجش تجربه و دانش سازمانی، حسن سابقه و سنجش توانمندی‌های مالی و فنی صورت می‌پذیرد. 

سوال 2: نحوه اطلاع‌رسانی فرایندهای مرتبط با ارزیابی صلاحیت عوامل اجرایی چگونه است؟

جواب: اطلاع‌رسانی فرایندهای ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران در مرحله فراخوان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و در ادامه از طریق پایگاه الکترونیکی اطلاع‌رسانی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و اداره‌کل نظام فنی و اجرایی صورت می‌پذیرد.