یکشنبه 29 دی 1398

سوالات متداول

سوال1: خريد اقلام خارجي داراي مشابه داخلي يعني چه؟

 • پس از بررسي توانمندي‌هاي داخلي در راستاي تامين نيازهاي صنعت نفت از طريق انجمن‌هاي سازندگان و تامين كنندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت و شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت، ممنوعيت خريد خارجي كالاهاي داراي مشابه داخلي در حوزه‌هاي مرتبط پيشنهاد مي‌گردد.

سوال2: ذينفعان اين نوع خدمت چه اشخاص و گروههايي هستند؟

 • سازندگان و تامين‌كنندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت.
 • واحدهاي بهره بردار.

سوال3:  مدت زمان اعتبار تسهيلات  اعلامي چه ميزان است؟

 • بصورت مستمر پايش و به روز مي‌گردد.
 • عدم توان شركت‌هاي اعلامي در جوابگويي نياز كشور.
 • عدم امكان استفاده از كالا و تجهيزات توليدي توسط شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت بعلت افت كيفيت كالا و تجهيزات عرضه شده.
 • حسب دستور مجوز عالي‌ترين مقام وزارت نفت، در شرايط اضطرار، قابليت تامين از منابع غير از منابع داخلي دارد.

سوال4: چه دستگاه و مقامي وظيفه نظارت بر حسن انجام كار را دارد؟

 • معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت.
 • معاونين وزير و مديران عامل شركت‌هاي اصلي و تابعه وزارت نفت.

سوال5: در حوزه آزمايشگاه‌هاي آزمون كالا و تجهيزات و صدور مجوز چه مسئوليتي داريد؟

 • ارزيابي تائيد صلاحيت و تائيد نهايي فني و ذينفعاني كه درخواست تاسيس آزمايشگاه را دارند.

سوال6: درخواست تاسيس بايستي از چه كانالي دنبال شود؟

 • با ارائه درخواست به نهاد صدور گواهينامه كيفيت در انجمن نفت ايران.