یکشنبه 29 دی 1398

سوالات متداول

سوال1: تسهيلات تعرفه واردات تجهيزات مورد نياز صنعت نفت يعني چه؟

  • حقوق ورودي مواد اوليه، اجزا، قطعات و تجهيزات مورد مصرف در صنايع پالايشگاهي، پتروشيمي، نفت و گاز حسب اعلام نياز وزارت نفت(معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري) مشروط به عدم توليد داخل و با تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول هر يك از رديف‌هاي تعرفه اي مندرج در بند(1) فصل 73 و (7) و (10) فصل 84، پنج درصد تعيين مي‌گردد.

سوال2: ذينفعان اين نوع خدمت چه اشخاص و گروههايي هستند؟

  • سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت.
  • پيمانكاران مرتبط با حوزه هاي كالا و تجهيزات صنعت نفت.

سوال3:  مدت زمان اعتبار تسهيلات  اعلامي چه ميزان است؟

  •  هرسال با توجه به سياست‌هاي تعرفه اي و تغييرات نياز صنعت در حمايت از توليد مستمر و ايمن.

سوال4: چه دستگاه و مقامي وظيفه نظارت بر حسن انجام كار را دارد؟

  • معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت.
  • معاونت صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت.

سوال5: چگونگي استفاده از تسهيلات مرتبط با حوزه نفت و گاز؟

  • ارسال درخواست و تائيد حوزه كارفرمايي و انعكاس مراتب تصويب درخواست از طريق مديريت عامل شركت‌هاي اصلي مربوطه به معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت ، جهت تصويب نهايي و صدور مجوز.

سوال6: شرايط استفاده از تسهيلات؟

  • عدم توليد كالا و تجهيزات مورد نظر در داخل كشور.
  • استفاده در طرح‌ها و پروژه‌هاي وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن.