سه‌شنبه 13 اسفند 1398

سطح خدمت تهیه و تدوین فهرست بهای اختصاصی صنعت نفت

 1. مقدمه

اولين لازمه شروع هر پروژه داشتن يك برآورد قيمت صحيح و تامين بودجه و منابع مالي مطمئن مي‌باشد كه برنامه ريزي، مديريت و راهبري فرآيند همسان سازي و ايجاد وحدت رويه در روند اجرايي برآورد پروژه ها  و خدمات بالا دستي و پايين دستي را ضروري مي‌سازد. این خدمت بنابر نياز واحدهاي اجرايي در برآورد اوليه پروژه‌هاي در دست اجرا و همچنين لزوم ساماندهي آن بخش از پروژه ها كه داراي فراواني بيشتري در صنعت نفت بوده و متعاقب آن داراي مشكلات و دعاويهاي متعدد خواهد بود داراي اهميت و در نتيجه اولويت بالاتري ميباشد.

 1. هدف

صنعت نفت بدليل وسعت و تخصصي بودن فعاليتهاي جاري در آن و همچنين وجود استانداردهاي خاص براي اجراي فعاليتهاي اجرايي، نيازمند ساماندهي نرخهاي تمامي فعاليتها در كليه حوزههاي پايين دستي و بالادستي ميباشد. از آنجائيكه كارفرماي اكثر پروژههاي عمراني و غير عمراني جاري در كشور، دولت ميباشد و بودجه هاي تخصيص داده شده به هر پروژه توسط دستگاههاي نظارتي مورد بررسي و كنترل قرار ميگيرد، لذا استفاده از فهرست‌های بها به عنوان یک منابع محاسباتي مطمئن و مورد تأييد كارفرما از اهميت به سزايي برخورد‌ار ميباشد. از اهداف استفاده از آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • همسان سازي قيمت‌هاي برآوردي
 • كاهش ريسك پروژه
 • كاهش و حذف روشها و قيمت‌هاي غير كارشناسانه
 • شفاف سازي روند انتخاب پيمانكار
 • شفاف سازي قيمت كارهاي اجرايي پروژه‌ها
 • كاهش اختلافات و دعاوي قراردادی

 1. مسئولیت

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ابلاغ شده مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1391، صراحتاً در بند 8 از ماده پ 3، به وزارت نفت این اختیار را داده است که نسبت به تهیه و تدوین مجموعه فهرست‌های بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش کشور متناسب با نرخ‌های عوامل مندرج در فهرست‌های بهای عمومی منتشره از منابع رسمی ذی‌ربط اقدام نماید.

 1. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
 • تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : استفاده از فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت در تمامی پروژه های اجرایی صنعت نفت که فهرست بها برای آنها تدوین و ابلاغ گردیده است.
 • شرایط و استثناها: در مواردی از پروژه ها که فهرست بهای اختصاصی صنعت نفت برای آن تدوین یا ابلاغ نشده است در ابتدا بر اساس فهرست های بهای پایه سازمان برنامه و بودجه کشور و سپس بر مبنای نرخ یا فهرست بهای خاص که آنالیز آنها بر اساس نرخ های عوامل اختصاصی صنعت نفت تهیه شده باشد.
 • فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارایه خدمت:  در دستورالعمل کاربرد  فهرست های بها، نحوه محاسبه و آنالیز نرخ ستاره دار ارایه گردیده است. در این راستا دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار ابلاغ گردیده است.
 1. هزینه ها و پرداخت‌ها

در حال حاضر هزينه اي در قبال اين خدمت‌ها دريافت/ پرداخت نمي شود.

 1. دوره عملکرد

فهرست بهای اختصاصی صنعت نفت بصورت پس از تدوین و ابلاغ، بصورت سالیانه بروز رسانی و برای سال جدید محاسبه و ابلاغ می گردد.

فهرست بهای ابلاغ شده در هر سال برای پروژه های محاسبه شده و مبادله شده قرارداد آن سال که در مفاد ضوابط آن تعیین فهرست بها منظور شده باشد معتبر و قابل احتساب خواهد بود. 

 1. خاتمه توافق نامه

فهرست‌های بهای اختصاصی صنعت نفت تا زمان تدوین فهرست بها در تمامی سطوح اجرایی پروژه های صنعت تدوین و منتشر خواهد شد. فهرست های بهای تدوین شده در سال جدید بروز رسانی قیمت و ردیف گردیده و مجددا ابلاغ می گردد.