پژوهش

1400/1/21 شنبه
تاريخچه  اداره كل امور پژوهش:
اداره كل امور پژوهش، در سال 1377 به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه معاونت منابع انساني و مديريت وقت وزارت نفت با مأموريت انجام پژوهش‌هاي راهبردي درحوزه منابع انساني تشكيل گرديد. در سال 1382 اين اداره كل از معاونت منابع انساني منفك و به معاونت امور مهندسي و فناوري ملحق و سپس درسال 1384 مجدداً  به معاونت منابع انساني و مديريت منتقل گرديد. با تجديد ساختار سازماني معاونت توسعه منابع انساني و مديريت در سال 1387 و تغيير عنوان آن به معاونت توسعه منابع انساني و پژوهش، اداره كل امور پژوهش با توسعه ساختار تا سال 1388 همچنان زير مجموعه آن معاونت قرار داشت. در سال 1388، معاونت پژوهش و فناوري با هدف ایجاد تحول اساسی در راهبردهای پژوهش و فناوری و تجهیز صنعت نفت به فناوری‌های پیشرفته جهت ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی و اجرا و انجام طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي در سطح وزارت نفت ايجاد گرديد و اداره كل امور پژوهش با مأموريت‌هاي وسيع‌تري نظير سياستگذاري، راهبري، نظارت و حمايت از طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي (بالادست و پايين‌دست) علاوه بر حوزه‌هاي راهبردي و منابع انساني به معاونت پژوهش و فناوري انتقال يافت. درسال 1396 با تصويب وزير وقت نفت مبني بر ادغام دو معاونت امور مهندسي و معاونت پژوهش و فناوري، معاونت جديدي با عنوان معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت با پنج اداره كل ايجاد گرديد كه اداره كل امور پژوهش، پس از بازنگري در اهداف و تعريف و ترسيم شرح وظايف متناسب با ساختار جديد همراه با توسعه سازماني، به عنوان يكي از پنج اداره كل تابعه معاونت جديد، در حال انجام ماموريت‌هاي محوله مي‌باشد.

 چشم انداز اداره كل:
تحول اساسی در راهبردهای پژوهش و فناوری و تجهیز صنعت نفت به فناوری‌های پیشرفته جهت ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی و اجرای طرح‌ها در سطح صنعت نفت


 ماموریت اداره كل
سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ارزيابي عملكرد و نظارت بر حسن انجام امور پژوهشي در ارتباط با مراكز پژوهشي و دانشگاهي


اهداف اداره كل:
 • سیاست‌گذاری، راهبری و مدیریت
 • ارزيابي عملكرد و نظارت بر حسن انجام امور پژوهش
راهبردهاي اداره كل:
1- تمركز به نقش پژوهش در توليد علم و تحقيقات پايه بعنوان زيربناي شبكه علم، فناوري و توليد محصول تجاري و  راه‌حل‌هاي راهبردي
2- تمركز بر ايجاد روابط پويا و متعامل بين عوامل و مولفه‌هاي فعاليت‌هاي، پژوهشي با فعاليت‌هاي پژوهشي با فعاليت‌هاي فناوري و تجاري‌سازي بمنظور موفقيت در توليد محصول تجاري
3- ايجاد روابط پويا و متعامل با ظرفيت‌هاي مراكز علمي معتبر دنيا با مراكز علمي داخل كشور در ارتقاء شبكه قطب‌بندي علمي صنعت نفت
4- اعمال سياست‌هاي اجرايي لازم در يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي پژوهشي در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف صنعت نفت مطابق نظام جامع پژوهش، فناوري و نوآوري
5- ايجاد الگو و ساختار مناسب و روشمند، در اجراي وظايف نظارتي بر طرح‌هاي پژوهشي بمنظور مصرف بهينه و اثر‌بخشي منابع
6- هماهنگي و همكاري لازم با مديران پژوهش و فناوري چهار شركت اصلي


آشنايي با مدير كل: (سوابق تحصيلي/ سوابق كاري/ سوابق پژوهشي)
نام و نام خانوادگی: مهدی احمد خان بیگی
سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل):
 • کارشناسی‌ارشد - مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)
 • کارشناسی- مهندسی نفت
 • DBA مدیریت استراتژیک پروژه های انرژی از دانشگاه گرونوبل فرانسه
 • DBA مدیریت کسب و کار گرایش استرتژی انرژی و مدیریت
شرکت ملی گاز

عناوین پایان‌نامه‌ های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز به نشانی  http:// research.nigc.irبه تفکیک، همراه با روند حمایت، نحوه بررسی و فرم‌های درخواست مشخص‌اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توان با شماره  84875041 (021) تماس حاصل نمود.


•شرکت ملی پالایش و پخش

عناوین اولویت‌های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی www.niordc.ir  بخش نقشه راه پایان‌نامه‌ های دانشجویی همراه با نحوه ارائه درخواست، فرمت پروپوزال و سایر اطلاعات آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توان با شماره‌های 61638729 (021) و 61639035 (021) تماس حاصل نمود.


•شرکت ملی نفت

اولویت‌های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران به نشانی rtd.nioc.ir بخش در منوی پروژه‌ها به تفکیک شرکت‌های تابعه متقاضی، همراه با اطلاعات پروژه های پژوهشی و دانشجویی خاتمه یافته، آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توان با شماره 88661322 (021) تماس حاصل نمود.


شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
اولویت‌های مورد نیاز، در درگاه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی به نشانی www.npc-rt.ir  در بخش حمایت از  پایان‌نامه‌ ها، آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توان با شماره 88064261 (021) تماس حاصل نمود.

سوابق کاری (از آخرین به قبل):
 • مديركل امور پژوهش
 • عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا پژوهشگاه صنعت نفت
 •  عضو هیأت مدیره شرکت بهینه ‏سازی مصرف سوخت
 •  مدیر برنامه‌‏ریزی و سیستم‏ های شرکت بهینه‌‏سازی مصرف سوخت
 • رئیس مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک آموزش مرکزی
 • رئیس آموزش‌‌های فنی و تخصصی آموزش مرکزی
 • مسئول مهندسی مخزن طرح نفت سنگین در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
 • مسئول مهندسی مخزن طرح توسعه میدان پارسی در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
 • کارشناس‌ارشد مهندسی مخازن طرح 8 میدان نفتی در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
 • واحد پتروفیزیک مدیریت اکتشاف
سایر مسئولیت ها و فعالیت ها:
 • ناظر عالی 5 طرح کلان اکتشاف در حوزه های فناوری های بهبود تصویرسازی زیرسطحی در کپه داغ، ژئومکانیک در چاه های اکتشافی، ژئوشیمی اکتشافی در دزفول شمالی، ژئوشیمی اکتشافی در ناحیه دشت آبادان، سنگ های کربناته شکافدار در دشت آبادان
 • ناظر عالی 24 طرح کلان ازدیاد برداشت از میادین نفتی (اهواز، بی بی حکیمه، آزادگان، یاران، یادآوران، دارخوین، الوند، کوپال، پارس جنوبی، مسجد سلیمان، منصوری، اسفند، گچساران، فروزان، کرنج، خشت، فردوسی، بینک، تنگ بیجار، مارون، نوروز، رگ سفید، دورود، سروش)
 • ناظر عالی ایجاد 13 انستیتوی تخصصی پایین دستی در حوزه ال ان جی، ارتقای نفت سنگین، کاتالیست پلی الفین، تبدیل کاتالیستی نفتا، گوگردزدایی از نفتا و میان تقطیر، متانول، ایزومریزاسیون، نفتای سبک، الفین، پروپیلن، توربین های گازی و اندازه گیری هوشمند (میترینگ)، هیدروکراکینگ، تصفیه و شیرین سازی گاز
 • عضو کمیسیون تخصصی و دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور
 • نماینده وزارت نفت در کمیسیون مشترک ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور
 • نماینده وزارت نفت در کمیسیون مشترک ستاد توسعه زیست فناوری کشور
 • نماینده وزارت نفت در بنیاد ملی نخبگان
 • مسئول کارگروه سند کاتالیست های پرمصرف وزارت نفت
 • مجری نظام جامع پژوهش، فناوری و تجاری سازی صنعت نفت
 • عضو کارگروه اقلیم وزارت نفت
 • عضو شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
 • عضو شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
 • عضو شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 • عضو کارگروه سازگاری با کم آبی وزارت نیرو
 • نماینده وزارت نفت در  کارگروه ملی مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست
 • مسئول پروژه طراحی ماتربس حرفه ای سکوی نیمه شناور امیرکبیر
 • طراح دفتر مدیریت پروژه آموزش نفت
 • طراحی دفتر مدیریت پروژه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
کارگروه‌های تخصصی
 • کارگروه تخصصی بازنگری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت، تغییر اقلیم وزارت نفت، مشترک فی‌مابین وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زیست‌بانک‌ها، زیست‌فناوری نفت
 • کمیسیون تخصصی برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد توسعه زیست ‌فناوری
 • کارگروه‌هاي تخصصی فناوری نانو، کاتالیست، تولید مواد شیمیایی پرمصرف، تعیین و احصای نیازهای آموزشی مشاغل حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت، راهبری جشنواره وزارت نفت، بازنگری آیین نامه حمایت از مقالات و تألیفات،  ساماندهی همایش در سطح ستاد وزارت نفت

ساختار اداره كل: (معاونت ها و كارگروه‌هاي تخصصي)


كارگروه تخصصي تدوين جهت‌گيري‌هاي كلان و سياست‌هاي پژوهش، فناوري و تجاري‌سازي وزارت نفت با تركيب اعضا به شرح ذيل:

1- معاون مهندسي پژوهش و فناوري (رئيس كارگروه)
2- مديركل امور پژوهش وزارت نفت (دبير كارگروه)
3- مديركل امور فناوري وزارت نفت
4- مديركل تجاري‌سازي وزارت نفت
5- مديركل نظام فني اجرايي و ارزشيابي طرح‌هاي وزارت نفت
6- مدير كل نظام مديريت دارايي‌هاي فيزيكي وزارت نفت
7- مدير پژوهش و فناوري شركت‌هاي اصلي
8- رئيس پژوهشگاه صنعت نفت
9- رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي
10- رئيس دانشگاه صنعت نفت
11- سه نفر عضو حقيقي نماينده دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي، شركت‌هاي دانش بنيان و شركت‌هاي پيمانكار صنعت نفت به پيشنهاد دبير و موافقت رئيس كارگروه

 
اقدامات شاخص
1- بازنگری و پياده‌سازي نظام جديدپژوهش، فناوري و تجاري‌سازي وزارت نفت
2- نظارت و راهبری اجرا و انجام طرح‌ها وپروژه‌های پژوهشی منعقده با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور(بالادست و پایین دست)
3- تدوین، ابلاغ و پياده‌سازي شیوه نامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی
4- طراحی و استقرار سامانه جامع حوزه پژوهش و فناوری
5- برنامه‌ريزي و برگزاری رویداد پترولیوم تیکاف وزارت نفت
6- ساماندهی حمایت از همایش‌های علمی و پژوهشی

 
 

      
پورتال هاي مورد استفاده - لينك پورتال
پرتال نظام پيشبرد طرح هاي اقتصاد مقاومتي - Nipa.mporg.ir
سمات - Atf.gov.ir
پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران - Irandoc.irتماس
 با اداره‌کل

شماره تماس: 61628016 و 61628017
دبیرخانه: 61628010
نشانی : تهران، خ کریم‌خان زند، خ حافظ، نرسیده به پل حافظ، ساختمان مرکزی ششم، طبقه سوم